Tohmajärvi

Tohmajärvi on 4400 asukkaan luonnonläheinen kunta, joka sijaitsee Keski-Karjalan seutukunnassa Pohjois-Karjalan maakunnan eteläosassa.

Tohmajärvi tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia niin liikuntaan, kulttuuriin kuin luonnonkauniiden maisemien nauttimiseen.

Siun sote Tohmajärvellä

Tohmajärvellä tuotetaan ikääntyneiden palveluita sekä terveys- ja sairaanhoitopalveluita.

Ikääntyneiden palvelut:

Erkkilä tarjoaa ikääntyneille sekä pitkäaikaisia asumispalveluja että lyhytaikaishoitoa. Asiakaspaikkoja Erkkilässä on 14.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
” Meillä on pieni ja tiivis hyvähenkinen työyhteisö, missä kaikki tulevat kuulluksi ja saavat käyttää vahvuuksiaan

– Mikko Teräs, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Tehtävänä on tarjota lempeää ja kuntouttavaa hoivaa, luoden turvallisen ja kannustavan kotiympäristön, missä jokainen päivä on mahdollisuus pieniin edistysaskeleisiin.

– Mikko Teräs, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Hoivakoti Erkkilä on yhdessä tasossa, vakituisia asukkaita on 11, lyhytaikaisia kaksi ja yksikössä on mahdollisuus kriisipaikkaan.

Asukkaiden asumista tuetaan turvallisessa ympäristössä antamalla apua niissä toiminnoissa, joissa asukkaan omat kyvyt ja voimavarat eivät enää riitä. Voimavarojen aleneminen ja palvelun tarve muodostuvat yleensä pitkälle edenneestä muistisairaudesta ja monista somaattisista sairauksista. Hoivakodissa työskennellään asukaslähtöisesti ja kaikilla vakiasukkailla on oma hoitaja.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia, hoiva-avustajia ja fysioterapeutti. Henkilöstöä on yhteensä 7 työntekijää.

Mikko Teräs palveluesihenkilö
Kirkkotie 23f, 82600 Tohmajärvi
013 330 6345
mikko.teras@siunsote.fi

Marjatta-koti tarjoaa ikääntyneille sekä pitkäaikaisia asumispalveluja että lyhytaikaishoitoa. Asiakaspaikkoja Marjatta-kodissa on 19.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meillä on hyvä yhteishenki ja kaikki työntekijät saavat äänensä kuuluviin”

– Mikko Teräs, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
” Tehtävänä on tarjota lempeää ja kuntouttavaa hoivaa, luoden turvallisen ja kannustavan kotiympäristön, missä jokainen päivä on mahdollisuus pieniin edistysaskeleisiin”

– Mikko Teräs, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Huoneet sijaitsevat yhdessä tasossa. Huoneita on 19, Marjattakodissa on yhteiset ruokailu- ja kokoontumistilat sekä henkilökunnan toimistotilat. Asunnoissa on wc-/suihkutila. Asukkaiden käytössä on sauna.

Tärkein työtehtäväsi on asukkaiden yksilöllinen kohtaaminen ja asukkaan tarpeista lähtevän hoidon ja hoivan toteuttaminen, sekä kodinomaisen ja turvallisen ilmapiirin luominen.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia, hoiva-avustajia ja fysioterapeutti. Henkilöstöä on yhteensä 16 työntekijää.

Mikko Teräs palveluesihenkilö
Kirkkotie 23b, 82600 Tohmajärvi
013 330 6345
mikko.teras@siunsote.fi

Takkunurmentupa tarjoaa ikääntyneille sekä pitkäaikaisia asumispalveluja että lyhytaikaishoitoa. Asiakaspaikkoja Takkunurmentuvassa on 28.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Hyvässä työilmapiirissä on helppo tehdä töitä ja tulla kuulluksi.

– Mikko Teräs, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Tehtävänä on tarjota lempeää ja kuntouttavaa hoivaa, luoden turvallisen ja kannustavan kotiympäristön, missä jokainen päivä on mahdollisuus pieniin edistysaskeleisiin

– Mikko Teräs, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Huoneet sijaitsevat yhdessä tasossa. Paikkoja on 27, sekä kriisipaikka tarvittaessa. Asukkaat ovat vakituisia, sekä lyhytaikaisia. Takkunurmentuvassa on yhteiset ruokailu- ja kokoontumistilat sekä henkilökunnan toimistotilat. Asunnoissa on wc-/suihkutila. Asukkaille on yhteinen turvallinen piha-alue.

Asukkaiden asumista tuetaan turvallisessa ympäristössä antamalla apua niissä toiminnoissa, joissa asukkaan omat kyvyt ja voimavarat eivät enää riitä. Voimavarojen aleneminen ja palvelun tarve muodostuvat yleensä pitkälle edenneestä muistisairaudesta ja monista somaattisista sairauksista. Hoivakodissa työskennellään asukaslähtöisesti ja kaikilla vakiasukkailla on oma hoitaja.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia, hoiva-avustajia ja fysioterapeutti. Henkilöstöä on yhteensä 24 työntekijää.

Mikko Teräs palveluesihenkilö
Takkunurmentie 9, 82600 Tohmajärvi
013 330 6345
mikko.teras@siunsote.fi

Työyhteisömme on joustava ja ammattitaitoinen. Olemme ottaneet teknologiset ratkaisut osaksi arjen toimintaa. Vaikka toiminta-alueemme on laaja, pystymme turvaamaan palvelut kotiin tasavertaisesti kuntalaisille.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Kotihoitotyö on monipuolista, laaja-alaista, jossa pääsee hyödyntämään ja kehittämään omaa ammattitaitoaan jatkuvasti. Perehdytämme ja tuemme uutta työntekijää koko työyhteisön voimin.

– Satu Kainulainen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Hyvinvoiva ja tyytyväinen asiakas sekä henkilöstö. Tuemme moniammatillisesti asiakasta oman arjen toiminnoissa ja hallinnassa.

– Satu Kainulainen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Tehtäviämme on asiakkaiden hoiva- ja huolenpito kuntouttavaa toimintaa käyttäen.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia, hoiva-avustaja ja mielenterveyshoitaja. Henkilöstöä on yhteensä 27 työntekijää.

Satu Kainulainen palveluesihenkilö
Takkunurmentie 9, 82600 Tohmajärvi
013 330 6278
satu.kainulainen@siunsote.fi

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut:

Tohmajärven terveysasemalla hoidetaan lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla voi olla akuutti hoidon tarpeen arviointi. Lisäksi hoidetaan pitkäaikaissairauksia sairastavia joita on mm. sydän- ja verenpainetautipotilaita, diabeetikkoja, sepelvaltimotautia sairastavia. Potilaat ovat iäkkäitä, pitkäaikaissairaita, akuutisti sairastuneita ja monisairaita. Lisäksi muistisairautta sairastavia, päihderiippuvaisia potilaita.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meillä on iloinen ja asiantunteva työyhteisö, joten tervetuloa mukaan joukkoon!

– Juha-Matti Sairanen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Potilaat saavat oikean avun oikea-aikaisesti ja potilas tulee hoidetuksi kokonaisvaltaisesti.

– Juha-Matti Sairanen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Sairaanhoitajien pääasialliset työtehtävät ovat puhelinlinjatyö ja tässä tapahtuva hoidon tarpeen arviointi. Lisäksi sairaanhoitajan vastaanotoilla tehdään potilaille haavahoitoja, annetaan rokotuksia sekä annetaan itse sairauteen tai hoitoon liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee viisi sairaanhoitajaa ja yksi lääkäri kolmena päivänä viikossa, teemme myös yhteistyötä etälääkäreiden kanssa päivittäin. Lisäksi terveysasemalla työskentelee bioanalyytikkoja, fysioterapeutteja, palvelu-ja sosiaaliohjaajia, logistiikkatyöntekijöitä, hammaslääkäreitä ja hammashoitajia, muistihoitaja ja osastosihteeri.

Juha-Matti Sairanen osastonhoitaja
Takkunurmentie 9, 82600 Tohmajärvi
013 330 9716
juha-matti.sairanen@siunsote.fi

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Siun sote huolehtii julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palveluista noin 163 400 pohjoiskarjalaiselle.

Toimimme Joensuun, Kiteen, Lieksan, Nurmeksen, Outokummun, Kontiolahden, Ilomantsin, Juuan, Liperin, Polvijärven, Rääkkylän, Tohmajärven ja Heinäveden alueella. Toimintamme tarkoitus on tukea, turvata ja tuottaa hyvinvointia, jotta Pohjois-Karjalassa olisi hyvä elää.

Siun sote toimi kuntayhtymänä vuodesta 2017 alkaen. Siun sote muuttui kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi 1.1.2023.

Tietoturvaseloste