Nurmes

Nurmes on 9500 asukkaan luonnonläheinen kaupunki, joka tunnetaan erinomaisista vapaa-ajan mahdollisuuksistaan sekä vankasta kulttuuriperinnöstään. Jos harrastat metsästystä, kalastusta, tykkäät poimia luonnon antimia tai vain liikkua luonnon rauhassa, olet Nurmeksessa kuin kotonasi.

Kun nurmeslaisia itseään pyydettiin kuvailemaan kotikaupunkinsa parhaita puolia, suosituimmat sanat vastauksissa olivat: luonto, rauhallinen, kaikki, kirjasto, kaunis ja ihmiset.

Siun sote Nurmeksessa


Nurmeksen kaupungissa tuotetaan ikääntyneiden palveluita, terveys- ja sairaanhoitopalveluita ja perhe- ja sosiaalipalveluita.

Ikääntyneiden palvelut:

Kyrölän hoivakodissa toteutetaan Siun soten tuottamia asumispalveluita: yhteisöllistä asumista, ympärivuorokautista palveluasumista lyhyt- ja pitkäaikaisesti. Kyrölässä on kuusi tiimiä Florida, Ainola, Vienola, Tyynelä, Rauhala ja Pirttimäki. Tiimeissä toteutetaan yhteisöllisiä ja ympärivuorokautisia asumispalveluita ikääntyneille.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta ja toivotamme uudet työntekijät lämpimästi tervetulleeksi.

– Anne Nurmikanta, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Turvallisesti ja vastuullisesti toteutettu asiakaslähtöinen toiminta.

– Anne Nurmikanta, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Työtehtäviisi kuuluvat ikääntyneiden asiakaslähtöinen hoiva ja hoito asumispalveluyksikössä. Kyrölä turvaa yksilöllisen, kodinomaisen asumisen ikäihmisille. Asukkaille on tarjolla kodikkaat ja viihtyisät tilat, ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta sekä yhteenkuuluvuutta luova yhteisöllisyys. Asiakaspaikkoja Kyrölässä on 91.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee palveluesihenkilö, palveluvastaava, sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoiva-avustajia, viriketyöntekijä ja sosiaaliohjaaja. Henkilöstöä on yhteensä 78 työntekijää.

Anne Nurmikanta palveluesihenkilö
Kallionkatu 1, 75500 Nurmes
013 330 6571
anne.nurmikanta@siunsote.fi

Kotoranta sijaitsee kauniilla paikalla Haapajärven rannan tuntumassa. Meillä on välitön asukkaita ja työkavereita arvostava yhteisöllinen ilmapiiri.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meille on helppo tulla uutenakin tekijänä, toivotetaan lämpimästi tervetuloa.

– Taina Hamunen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Meille arvokasta työssä on hyvinvoivat asukkaat.

– Taina Hamunen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Hoitajien keskeisiin työtehtäviin kuuluvat asiakkaalle annettava hoito ja huolenpito yksilöllisen palveluntarpeen mukaisesti, aktiivisen arjen suunnittelu ja toteutus sekä sosiaalisen osallisuuden edistäminen, kuten yhteydenpito omaisiin. Tehtäviin kuuluvat myös mm. opiskelijaohjaus, perehdytys ja erikseen sovitut vastuutehtävät. Työ on monipuolista ja vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja. Asiakaspaikkoja Kotorannassa on 32 vakituista ja neljä lyhytaikaista paikkaa.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee palveluesihenkilö, palveluvastaava, sairaanhoitaja, lähihoitajia ja hoiva-avustajia. Henkilöstöä on yhteensä 37 työntekijää.

Taina Hamunen palveluesihenkilö
Kotorannankatu 3, 75700 Valtimo
013 330 6628
taina.hamunen@siunsote.fi

Nurmeksen kotihoidossa työskennellään asiakaslähtöisesti, asiakasta ja omaisia kuunnellen ja kunnioittaen. Toiminnan tarkoituksena on turvata asiakkaan omannäköinen arki. Nurmeksen kotihoito sisältää 3 tiimiä; Valtimon tiimi, Keskustan tiimi ja Porokyläntiimi.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Nurmeksen kotihoidossa huolehdimme vastuullisesti asiakkaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoidon jatkuvuudesta. Asiakastyötä teemme yhdessä omaisten ja sidosryhmien kanssa asiakaslähtöisesti ja joustavasti. Päivitämme hoito- ja palvelusuunnitelman kuuden kuukauden välein tai tarvittaessa useammin. Asiakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti kotihoidon myöntämisen perusteihin nojaten. Huolehdimme työyhteisön hyvinvoinnista sekä joustavasta yhteistyöstä kotihoidon tiimien sekä yhteistyöverkostojen kanssa. Kiinnitämme erityistä huomioita työn eettiseen kuormitukseen ja etsimme yhdessä keinoja vähentää kuormitusta.

– Arja Kurkivuori-Kejonen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Asiakkaan turvallinen arki ja hyvinvoiva työyhteisö, riittävät henkilöstöresurssit ja työhyvinvointi.

– Arja Kurkivuori-Kejonen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Toimimme avarakatseisesti arvioiden ja kartoittaen asiakkaan arkea, ja reagoimme tilanteisiin asiakkaan parasta ajatellen. Nurmes kotihoidossa hyödynnetään teknologiaa asiakkaan hoidon sujuvoittamiseksi ja omatoimisuuden tukemiseksi. Yhdenvertaisuus Nurmeksen kotihoidossa näyttäytyy asiakkaiden ja työyhteisön yhdenvertaisella ja tasapuolisella kohtelulla. Lähtökohtana on, että jokaisella on olemassa samat ohjeet ja säännöt. Kuitenkin työskentely tapahtuu joustavasti ja yksilöllisyys huomioiden. Vastuullisuus näyttäytyy kotihoidossa jokaisen vastuullisena työnä työvuorossa ja työyhteisössä. 

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoiva-avustajia ja kodinhoitaja. Henkilöstöä on yhteensä 52 työntekijää.

Arja Kurkivuori-Kejonen palveluesihenkilö
Pappilansuora 15, 75530 Nurmes
013 330 6644
arja.kurkivuori-kejonen@siunsote.fi

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut:

Tutkimus, kuntoutus ja hoito tapahtuu kuntoutussairaalassa silloin, kun hoito ei vaadi keskussairaalahoitoa. Kuntoutussairaalaan tullaan joko keskussairaalan lääkärin tai oman terveysaseman avovastaanoton lääkärin lähetteellä. Nurmeksen kuntoutussairaalassa hoitotyössä korostuu kuntouttava hoitotyö; potilaat kuntoutuvat kotiin tai jatkohoitopaikkaan.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tervetuloa meille töihin Nurmeksen kuntoutussairaalaan, jossa pääset kartuttamaan taitojasi tai näyttämään osaamistasi osana mukavaa työyhteisöämme.”

– Sari Heikkinen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Akuuttihoitotyö ja kädentaidot: kädentaidot karttuvat/pysyvät yllä jokaisella ammattiryhmällä. Tärkeää ovat hyvät yhteistyötaidot. Uusi työntekijä saa kahden viikon perehdytyksen toimintaan. Toimintaa kehitetään aktiivisesti henkilöstön ja lähiesihenkilöiden kanssa.”

– Sari Heikkinen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Yksikössä on mahdollisuus harjoitella akuutteja tilanteita simulaatio-ohjaajan kanssa. Yksikössä hoidetaan myös hemodialyysipotilaita ja erikoislääkeaineinfuusioita sisäisesti koulutettujen sairaanhoitajien toimesta. Yksikössä työskentelee arkisin fysioterapeutti. Osastonlääkäri on paikalla arkisin klo 7-15. Hoitajien apuna välillissä hoitotyön tehtävissä ovat hoiva-avustajat useimmissa aamu- ja iltavuoroissa. Nurmeksen kuntoutussairaalassa on mahdollisuus osa-aikaiseen työhön esimerkiksi elämäntilanteesta johtuen.

Kuntoutussairaalassa hoitajalla on monipuoliset tehtävät Siun soten pohjoisimmassa kuntoutussairaalassa osana moniammatillista henkilöstöä. Hoitajalla on omat potilaat, joiden hoidosta hän vastaa työvuoron aikana. Jokaiselle hoitajalle on nimetty työpari, jonka kanssa tehdään yhteistyötä ja suunnitellaan vuoron tehtävät. Hoitaja osallistuu lääkärin kierrolle ja lääkehoitoon ammattiryhmänsä lääkelupien mukaisesti.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitaja, lääkäri, fysioterapeutti, osastonsihteeri ja hoiva-avustaja. Yhteensä henkilöstä on 33 henkilöä.

Sari Heikkinen osastonhoitaja
Porokylänkatu 1, 75530 Nurmes
013 330 6418
sari.heikkinen@siunsote.fi

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Pohjosen alueen opiskeluterveydenhuolto toimii Lieksan, Nurmeksen ja Juuan oppilaitoksissa. Opiskelijoita on yhteensä noin 1200Toimimme oppilaitoksissa itsenäisesti omissa vastaanottohuoneissa, mutta työkaverit ovat aina teamsin tai puhelinsoiton päässä. Työaika on joustava, ja se sijoittuu arkisin 8 – 16 väliselle ajalle.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meillä on mahtava työyhteisö, jolta aina saa tukea. Toisaalta meillä on opiskeluterveydenhuollossa osaavat tekijät koko siunsoten alueella ja apua ja tukea on mahdollisuus saada siis laajalta alueelta. Työ itsessään on monipuolista, jatkuvasti oppii uutta, saa olla ihmisten kanssa tekemissä, moniammatillisuus korostuu. Siunsotella on mahdollisuus kehittää omaa työtä ja sitä kautta päästä vaikuttamaan. Ja meillä on myös hyvät työpaikkaedut; mm. pyöräetu, Epassi, tapaturmavakuutus jne..”

– Riitta Väyrynen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
Erilaisten opiskelijoiden tapaaminen, heidän tukemisensa, yhdessä löytäminen ratkaisuja niin terveyteen kuin opiskeluun liittyen. Toisaalta nuorten opiskelijoiden kohdalla nähdä kasvua kohti aikuisuutta. Opiskelijan ammatti-identiteetin löytymistä ammattikoulun puolella. Luottamuksellinen suhde opiskelijoiden kanssa. Mikään päivä ei ole samanlainen, ei yksikään kohdattu opiskelija, vaan jokainen on erityinen ja arvokas omana itsenään.

– Riitta Väyrynen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Teemme määräaikaistarkastuksia, ennakkokutsuntarkastuksia ja erilaisia kontrolleja, kuten ADHD. Käytämme IPC-menetelmää. Järjestämme lapset puheeksi -tapaamisia ja tarjoamme maksutonta ehkäisyneuvontaa. Järjestämme popup-tapahtumia ja osallistumme oppitunneille. Teemme tiiviistä yhteistyötä moniammatillisissa työryhmissä sekä oppilaitosten oppilashuoltoryhmien kanssa.

Työyhteisö on mitä parhain ja turvallinen, voi puhua ja kysyä neuvoa ja aina saa apua ja tukea. Uskaltaa olla oma itsensä. Yhdessä on itketty, mutta erityisesti ollaan naurettu. 

Ketä meillä työskentelee:

Opiskeluterveydenhuollossa pohjoisella alueella työskentelee 4 terveydenhoitaja. Lisäksi kuraattoreiden, lääkäreiden, psykologien ja koulun puolelta erityisopettajien, opojen ja opettajien kanssa teemme paljon yhteistyötä.

Riitta Väyrynen osastonhoitaja
013 330 5407
riitta.vayrynen@siunsote.fi

Perhe- ja sosiaalipalvelut:

Työ- ja päivätoiminta on kodin ulkopuolella järjestettävää, itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa, sosiaalista vuorovaikutusta edistävää ja monipuolista toimintaa kehitysvammaisille asiakkaille.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Voit vaikuttaa itse työn sisältöön ja hyödyntää vahvuuksiasi. Käytännönläheisyys, nopea palaute asiakkailta. Työ on vaihtelevaa.

– Kirsi Karjalainen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Ihmisläheisyys, pienet onnistumiset osallisuudessa, kommunikaatiossa tai missä tahansa arjen ongelmassa. Monipuolisuus. Pitkät asiakassuhteet. Päivätyö. Ei pakkotahtisuutta, mahdollisuus antaa aikaa asiakkaalle ja toiminnan toteutukselle sekä yksilöllisille tarpeille.

– Kirsi Karjalainen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Sinulla on haastavissa tilanteissa työyhteisön tuki ja työtä ei tehdä yksin. Esihenkilö on joustava esimerkiksi ottaa huomioon työntekijöiden valmiudet ja kannustaa kouluttautumaan.

Työtehtäviin kuuluvat mm. päiväaikaisen toiminnan suunnittelu ja toteutus aikuisille kehitysvammaisille. Asiakkaita on noin 50.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sosionomeja, sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Henkilöstöä on yhteensä kahdeksan työntekijää.

Kirsi Karjalainen palveluesihenkilö
Mottikatu 1, 75500 Nurmes
013 330 5126
kirsi.karjalainen@siunsote.fi

Kuusikummun asumisyksikössä tarjoamme tehostettua asumispalvelua aikuisille kehitysvammaisille. Asumisyksikön muodostaa kolme rivitaloa, joissa on erikokoisia ryhmäasuntoja ja yksiöitä. 

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Työssä aitoja asiakaskohtaamisia, joissa tulee päivittäin uusia ja yllättäviäkin asioita esille. Työpäivät ja työpisteet vaihtelevat. Työssä ollaan apuna tukena aikuisen kehitysvammaisen arjessa niin kotona kuin myös kodin ulkopuolella. Voi toteuttaa omia vahvuuksia.

– Kirsi Karjalainen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Ihmisläheisyys, vaihtelevuus, pitkät asiakassuhteet, pienet onnistumiset, työn vaihtelevuus, asiakkaiden suora palaute.

– Kirsi Karjalainen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Iloinen, huumorintajuinen ja toisia huomioiva sekä auttava työyhteisö. Kuvaavat itseään: ”Hullun hauska työyhteisö, jossa pipo ei kiristä”.

Tehtävään sisältyy asiakkaiden päivittäiseen elämään liittyvää ohjaus-, kuntoutus- ja hoivatyötä sekä yhteistyötä asiakkaan läheisten ja yhteistyötahojen kanssa. Työtä määrittelevät asiakkaan osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja yksilöllistä elämän suunnittelua vahvistavat käytännöt. Asiakaspaikkoja meillä on 23.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosionomi ja ryhmäavustaja. Henkilöstöä on yhteensä 22 työntekijää.

Kirsi Karjalainen palveluesihenkilö
Oikojantie 6, 75500 Nurmes
013 330 5126
kirsi.karjalainen@siunsote.fi

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Siun sote huolehtii julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palveluista noin 163 400 pohjoiskarjalaiselle.

Toimimme Joensuun, Kiteen, Lieksan, Nurmeksen, Outokummun, Kontiolahden, Ilomantsin, Juuan, Liperin, Polvijärven, Rääkkylän, Tohmajärven ja Heinäveden alueella. Toimintamme tarkoitus on tukea, turvata ja tuottaa hyvinvointia, jotta Pohjois-Karjalassa olisi hyvä elää.

Siun sote toimi kuntayhtymänä vuodesta 2017 alkaen. Siun sote muuttui kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi 1.1.2023.

Tietoturvaseloste