Lieksa

Lieksa on 10 884 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Pohjois-Karjalan maakunnan koillisosassa Pielisen rannalla. 

Lieksa tunnetaan upeasta luonnosta – Ruunaan kuohuvat kosket itärajan tuntumassa, Kolin mahtavat kansallismaisemat Pielisen länsirannalla. Monipuoliset tapahtumat tuovat lisäväriä kaupunkiin ja erityisesti Vaskiviikko houkuttelee musiikinystäviä vuodesta toiseen takaisin Lieksaan.

Siun sote Lieksassa

Lieksassa tuotetaan ikääntyneiden palveluita, terveys- ja sairaanhoitopalveluita ja perhe- ja sosiaalipalveluita.

Ikääntyneiden palvelut:

Hoivakoti Yrjönhovi sijaitsee Lieksassa, joka koostuu kahdesta eri kerroksesta. Helmilä sijaitsee ykköskerroksessa, missä on yhteisöllistä ja ympärivuorokautista palveluasumista. Kakkoskerroksesta löytyy Toivola, missä on lyhytaikaista asumispalvelua arviointi/kuntoutus ja vuorohoitoa.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Kuntouttava työote on meille tärkeää, perehdytämme uuden työntekijän, teemme tiimityötä ja yhteistyö työyhteisön kanssa on sujuvaa. Työmme on haastavaa ja jokainen päivä on erilainen, missä saamme toteuttaa sosiaalista ja moniammatillista osaamista.

– Tarja Saastamoinen, sairaanhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Työssä onnistuminen, asiakkaan kiitos ja asiakkaan mahdollinen kuntoutuminen kotiin. Asukkaiden näköinen elämä. Jokainen päivä on erilainen.

– Tarja Saastamoinen, sairaanhoitaja

Meidän toiminta:

Yrjönhovissa työtä tehdään kuntouttavalla työotteella. Työtehtäviin kuuluvat asiakkaiden hoiva, asioiden järjestely ja omahoitajuus. Työnkuva on monipuolista. Yrjönhovissa on 30 asiakaspaikkaa.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee palveluesihenkilö, sairaanhoitajat, lähihoitaja, hoiva-avustajat, viriketyöntekijä, fysioterapeutti ja sosiaaliohjaaja. Yhteensä henkilöstöä on 24 työntekijää.

Hanna Toivanen palveluesihenkilö
Moisionkatu 6, 81700 Lieksa
013 330 6569
hanna.toivanen@siunsote.fi

Partalanmäki turvaa yksilöllisen, kodinomaisen asumisen ikäihmisille. Asukkaille on tarjolla kodikkaat ja viihtyisät tilat, ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta sekä yhteenkuuluvuutta luova yhteisöllisyys.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tervetuloa tutustumaan meidän yksikköön!

– Hanna Toivanen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Arvokasta on työnlaatu. Meillä hoitajat tekevät sydämellä työtä ikäihmisten eteen.

– Hanna Toivanen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Partalanmäessä toimitaan kahdessa kerroksessa ja tilat ovat suhteellisen väljät. Meillä toteutetaan asiakkaan näköistä elämää kodinomaisessa ympäristössä. Ikäihmiset saavat yksilöllistä hoivaa ja hoitoa. Partalanmäessä on 56 asiakaspaikkaa.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia ja hoiva-avustajia. Yhteensä henkilöstöä on 45 työntekijää.

Hanna Toivanen palveluesihenkilö
Jokikatu 2, 81700 Lieksa
013 330 6569
hanna.toivanen@siunsote.fi

Eerikissä on viihtyisät ja avarat tilat. Työympäristö on toimiva ja henkilökunta osaava. Eerikissä sinulla on toisten tuki, hyvä me-henki ja iloinen ilmapiiri.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tervetuloa töihin hyvän mielen yksikköön!

– Eija Hokkanen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Asukkaidenarvokas kohtaaminen, mielekäs arki hoivakodissa, viihtyisä työympäristö ja hyvä ilmapiiri

– Eija Hokkanen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Eerikissä pääset avustamaan ikäihmisiä, ohjaamaan, avustamaan päivittäisissä hoitotoiminnoissa, osallistumaan mielekkääseen arkeen, hoitamaan asioita ja osallistumaan lääkehoitoon. Ikäihmiset saavat yksilöllistä hoivaa ja hoitoa. Eerikissä on 39 asiakaspaikkaa.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee palveluesihenkilö, palveluvastaava, sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoiva-avustajia, viriketyöntekijä ja sosionomi. Yhteensä henkilöstöä on 30 työntekijää.

Eija Hokkanen palveluesihenkilö
Kainuuntie 11, 81700 Lieksa
013 330 9411
eija.hokkanen@siunsote.fi

Työyhteisössä on yhdessä tekemisen ja kehittämisen kulttuuri, avoin keskusteluilmapiiri sekä autetaan toinen toisiamme. Uusi työntekijä perehdytetään hyvin ja työvuorosuunnittelu tehdään yksikössä. Työ tehdään pääosin asiakkaan kotona.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tarjoamme monipuolisen työn ja mahdollisuudet kehittyä ja kehittää. Saat hyvän perehdytyksen ja hyvät työpaikkaetuisuudet (Epassi, TYHY-rahat yms.).

– Jenni Moilanen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Työssä palkitsevaa ja mielekästä on asiakkaan kotona selviämisen tukeminen mahdollisimman pitkään. Työ on itsenäistä, mutta apua saa aina. Työssä voi käyttää omaa luovuutta ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa tuo iloa päiviin. Työ on kuntouttavaa ja osallistavaa sekä moniammatillista. Voi harjoittaa kädentaitoja ja kehittää yhdessä. Työ on erittäin monipuolista ja jokainen päivä on erilainen.

– Jenni Moilanen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Työtehtäviisi kuuluvat omassa kodissa annettava kotisairaanhoito, kotipalvelu tai niiden yhdistelmä. Lieksassa on mahdollista saada myös tehostettua kotisairaanhoitoa. Tarkoituksena on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään. Toteutamme kotihoitoa voimavarakeskeisesti kuntouttavalla työotteella siten, että se tukee asiakkaan omaa toimintakykyä, osallisuutta ja toimijuutta. Kotihoito voi olla esimerkiksi avustamista päivittäisissä toimissa, kuten ruokailussa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa ja muissa arjen askareissa. Tarvittaessa huolehdimme myös lääkehoidosta, sairaanhoidollisista toimenpiteistä ja mahdollistamme kotisaattohoidon toteutumisen. Kotihoidossa hyödynnämme teknologiaa, kuten hoivateknologia, sähköinen potilastietojärjestelmä, mobiilisovellukset erilaisten palveluiden tarjoamiseen.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee palveluesihenkilöt, palveluvastaava, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja kodinhoitajia. Yhteensä henkilöstöä on noin 66 työntekijää.

Jenni Moilanen palveluesihenkilö
Jokikatu 2, 81700 Lieksa
013 330 6485
jenni.moilanen@siunsote.fi

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut:

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Perhe- ja sosiaalipalvelut:

Lieksan Toukola on kehitysvammaisten asumisen yksikkö. Toukola sijaitsee rauhallisella paikalla lähellä Lieksan keskustaa. Työyhteisö on yhteistyökykyinen tiimi, joka toimii asiakkaan elämän tukena.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tervetuloa tutustumaan vammaisen asiakkaan arkeen ja ohjaamiseen. Meillä on hyvä työyhteisön ilmapiiri. Vastaanotamme suvaitsevaisesti ja arvostamme erilaisia toimintatapoja.”

– Kati Turunen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Mahdollistaa asiakkaiden itsenäinen asuminen. Onnistumisen kokemuksen mahdollistuminen asiakkaalle.

– Kati Turunen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Työtehtäviisi kuuluu kodinomaista ohjausta, mahdollistaen samalla asiakkaan oman näköisen elämän toteutumisen. Asiakaspaikkoja meillä on 24.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia ja sosionomeja. Henkilöstöä on yhteensä viisi työntekijää.

Kati Turunen palveluesihenkilö
Toukolantie 27, 81700 Lieksa
013 330 5493
kati.turunen@siunsote.fi

Lieksan työ- ja päivätoiminta Toimintakeskus Topali toimii Brahe-kampuksen yhteydessä Lieksan keskustan tuntumassa. Järjestämme asiakkaillemme mielekästä päiväaikaista toimintaa tukeaksemme heidän itsenäistä toimintaansa.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Olemme pieni työyhteisö, otamme vastaan uudet tekijät ilolla ja lämmöllä, niin ohjaajat kuin asiakkaat. Tervetuloa!

– Kati Turunen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Toiminnan merkityksellisyys asiakkaille. Välitön palaute ja erilaiset asiakkaat.

– Kati Turunen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Työ- ja päivätoiminnan järjestäminen on toiminnan suunnittelua yhdessä asiakkaiden kanssa. Toiminnan sisältöön kuuluvat liikuntahetket, musiikki, askartelu, ulkoilu ja muut vastaavat aktiviteetit. Toimintaa järjestetään asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Asiakkaita meillä on 29.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia ja sosionomeja. Henkilöstöä on yhteensä viisi työntekijää.

Kati Turunen palveluesihenkilö
Kuhmonkatu 32B, 81700 Lieksa
013 330 5493
kati.turunen@siunsote.fi

Päiväaikainen hoito järjestetään kerhotyyppisenä palveluna alueilla olevan tarpeen perusteella. Hoitoa järjestetään peruskouluikäisille lapsille, joka ei ole
vaaraksi itselleen tai toisille asiakkaille tai työntekijöille.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Työ on päivätyötä arkisin, työyhteisössä on tekemisen meininki, kaikkia autetaan ja tuetaan, ilo elää toiminnassamme.

– Anri Silvennoinen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus, asiakkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja vahvistaminen, asiakkaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen, asiakkaiden vuorovaikutustaitojen tukeminen taitojen tukeminen.

– Anri Silvennoinen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Meillä tilat vaihtelevat ja ensi kesälle on suunnitelmissa vaihtoehtoisia tiloja. Tilaratkaisut riippuvat siitä, paljonko asiakkaita tulee hoitoon. Työyhteisö kootaan joka kerta erikseen jokaiseen loma-ajan hoitoon.

Työtehtäviin sisältyy mm. tarvittaessa lääkehoitoa, ruokailuissa ja wc-käynneillä avustamista, aktiviteettien järjestämistä, ohjausta ja huolenpitoa kuntouttavalla työotteella unohtamatta lapsen yksilöllisesti tarvitsemaa lepoaikaa päivän aikana. Suunnittelemme lasten kanssa yhdessä erilaisia toimintoja heidän toiveensa huomioiden. 

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia, sosionomeja ja koulunkäynnin ohjaajia.

Anri Silvennoinen palveluesihenkilö
Kuhmonkatu 32, 81700 Lieksa
013 330 5397
anri.silvennoinen@siunsote.fi

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Siun sote huolehtii julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palveluista noin 163 400 pohjoiskarjalaiselle.

Toimimme Joensuun, Kiteen, Lieksan, Nurmeksen, Outokummun, Kontiolahden, Ilomantsin, Juuan, Liperin, Polvijärven, Rääkkylän, Tohmajärven ja Heinäveden alueella. Toimintamme tarkoitus on tukea, turvata ja tuottaa hyvinvointia, jotta Pohjois-Karjalassa olisi hyvä elää.

Siun sote toimi kuntayhtymänä vuodesta 2017 alkaen. Siun sote muuttui kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi 1.1.2023.

Tietoturvaseloste