Outokumpu

Outokumpu on noin 6500 asukkaan seutukaupunki Pohjois-Karjalan länsiosassa. Outokummusta Joensuuhun matkaa on 45 kilometriä ja Kuopioon 100 kilometriä.

Outokumpu tunnetaan Suomessa ja maailmalla erityisesti kaivoshistoriastaan, vankoista teollisista perinteistään sekä juurevasta kulttuuritarjonnastaan. Outokummusta löydät Särkiselän hiekkarannat sekä Erä- ja luontokeskuksen, jossa on mm. 12 järven melontareitti, virkistysalueet ja koko perheelle sopivat mukavat patikkareitit.

Siun sote Outokummussa


Outokummun kaupungissa on järjestetään ikääntyneiden palveluita, terveys- ja sairaanhoitopalveluita ja perhe- ja sosiaalipalveluita.

Ikääntyneiden palvelut:

Hoivakoti Onni sijaitsee Outokummun kaupungissa ja tarjoaa ikääntyneiden palveluita. Sijainti on lähellä erilaisia palveluita ja luontoa. Työyhteisö on moniammatillinen ja keskusteleva. Onnissa ketään ei jätetä yksin ja tehtäviä opetellaan yhdessä.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meillä on yhdessä tekemisen henki, teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa. Kotihoidon kanssa yhteistyömme on erittäin tiivistä, joten muodostamme jo verkostoa. Meille tullessasi saat hyvän perehdytyksen työhön ja esihenkilön tuen. Kehitämme jatkuvasti työyhteisön toimintatapoja, jotta meillä olisi hyvä ja turvallinen olo töissä.”

– Marika Nissinen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Asukkaan ja omaisen tyytyväisyys, ilo arjen sujumisesta sekä ihmisarvojen toteutuminen”

– Marika Nissinen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Meillä pääset osallistumaan asukkaan hyvän ja omannäköisen arjen mahdollistamiseen, huolenpitoon ja tarvittaessa hoivaan. Asiakaspaikkojen määrä Onnissa on 22.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitaja, lähihoitajia, hoiva-avustaja ja viriketyöntekijä. Yhteensä henkilöstöä on 15 henkilöä.

Marika Nissinen palveluesihenkilö
Mikonkatu 11, 83500 Outokumpu
013 330 6097
marika.nissinen@siunsote.fi

Heikinhelmen hoivakoti sijaitsee Outokummussa, uudehkossa rakennuksessa. Meillä on väljät yleiset tilat ja asiakashuoneet ovat tilavat. Heikinhelmi sijaitsee lähellä luontoa ja työyhteisössä vallitsee moniammatillinen ja keskusteleva työkulttuuri.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meille kannattaa tulla töihin, koska kehitämme jatkuvasti työyhteisön toimintatapoja niin, että työssä on hyvä ja turvallinen olla. Perehdytyksemme on laadukasta ja saat alusta lähtien esihenkilön tuen.”

– Marika Nissinen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Asukkaan ja omaisen tyytyväisyys, ilo arjen sujumisesta sekä ihmisarvojen toteutuminen.”

– Marika Nissinen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Meillä pääset osallistumaan asukkaan hyvän ja omannäköisen arjen mahdollistamiseen, huolenpitoon ja tarvittaessa hoivaan. Asiakaspaikkojen määrä Heikinhelmessä on 17.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitaja, lähihoitajia, hoiva-avustaja ja viriketyöntekijä. Yhteensä henkilöstöä on 14 henkilöä.

Marika Nissinen palveluesihenkilö
Puistokatu 11, 83500 Outokumpu
013 330 6097
marika.nissinen@siunsote.fi

Hopeakuusen hoivakodin ja Iltaruskon hoivayksikön toiminnot yhdistyvät ja siirtyvät uuteen yksikköön Kotikumpuun kesällä 2024. Kotikumpu tarjoaa ikääntyneiden palveluita Outokummun kaupungissa.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Jos tunnet työn ikäihmisten parissa omaksesi, olet tervetullut rikastuttamaan työyhteisöämme. Meillä työtä tehdään moniammatillisessa tiimissä, jossa pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan asukkaiden näköistä arkea.”

– Mia Poutanen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Asukkaiden arvokkaan arjen turvaaminen.”

– Mia Poutanen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Meillä pääset osallistumaan asukkaiden näköisen arkielämän turvaamiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Asiakaspaikkojen määrä Hopeakuusessa on 28 ja Iltaruskossa 25.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoiva-avustajia ja viriketyöntekijöitä, fysioterapeutteja ja sosiaaliohjaaja. Yhteensä henkilöstöä on 45 henkilöä.

Mia Poutanen palveluesihenkilö
Puistokatu 11, 83500 Outokumpu
013 330 6097
mia.poutanen@siunsote.fi

Outokummun kotihoidossa työ on liikkuvaa, teemme työtä suoraan asiakkaiden luona. Uudet työntekijät otetaan avosylin vastaan, ja työyhteisössä vallitsee positiivinen ilmapiiri. Työ on itsenäistä, mutta tiimi on tukena koko ajan.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Työt sujuu hyvin kun sitä tehdään yhdessä!”

– Mervi Pulli, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Asiakkaan arvokas ja kunnioittava kohtaaminen, asiakkaan omatoimisuuden ja kotona asumisen tukeminen.”

– Mervi Pulli, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Asiakkaiden avustaminen päivittäisissä toiminnoissa; hygienia, ruokailu, lääkehoito, liikkuminen sekä sairaanhoidolliset tehtävät (kuten esimerkiksi haavanhoito, näytteenotto, katetrointi).

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia ja hoiva-avustaja. Yhteensä henkilöstöä on 44 henkilöä.

Mervi Pulli palveluesihenkilö
Sairaalakatu 8, 83500 Outokumpu
013 330 6098
mervi.pulli@siunsote.fi

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut:

Outokummun terveysaseman vastaanotolla työyhteisö on avoin ja töitä tehdään kaikkien ammattilaisen osaamista arvostaen. Terveysaseman yhteydessä on 20 paikkainen akuuttivuodeosasto eli terveyskeskussairaala. Outokumpuun on valmistumassa syksyllä 2024 uusi soteasema, jossa kaikki terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaiset työskentelevät yhdessä.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meillä on avoin ja huumorintajuinen, rautaisista ammattilaisista koostuva moniammatillinen työyhteisö, jossa pääsee oppimaan ja kokemaan oman mielenkiinnon mukaisesti.”

– Tiia Puhakka, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Meille arvokasta on tarjota asiakkaalle hänen tarvitsemansa hoito ja ohjaus sekä vastaanottopalvelut, potilasta kuunnellen ja kiireettömästi”

– Tiia Puhakka, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Terveysasemalla on päivystysvastaanottoa, asemalla hoidetaan kaiken ikäisiä asiakkaita. Työtehtäviin sisältyy hoidontarpeenarviointia, asiakkaiden hoitoa ja ohjausta moniammatillisen tiimin kanssa. Työhön kuuluu myös akuutti vastaanottoa ja päivystyspotilaiden hoitoa. Meillä panostetaan opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden perehdytykseen ja oppimiseen.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, lääkäreitä, fysioterapeutteja, röntgenhoitaja, laboratorion hoitajia. Lisäksi asemalla käy pitämässä vastaanottoa eri ammattiryhmien edustajat. Yhteensä vastaanotolla henkilökuntaa on päivittäin noin 10-20 henkilöä.

Osastonhoitaja Tiia Puhakka
Sairaalankatu 8, 83500 Outokumpu
013 330 9791
tiia.puhakka@siunsote.fi

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Perhe- ja sosiaalipalvelut:

Palvelumme on tuettua asumista. Asiakkaillemme on myönnetty erityishuolto-ohjelmassa tuetun asumisen palvelu, jossa on myös määritelty palvelun määrä. Asiakkaamme asuvat vuokra- tai omistusasunnoissaan itsenäisesti, saaden arkeensa yksilöllisesti tukea asumisen ohjaajilta.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Työ on monipuolista ja arvokasta. Teemme työtä ilolla, huumorilla ja ennakkoluulottomasti!

– Tarja Huotari, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Arvokasta työssämme on asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja omannäköisen elämän mahdollistaminen. Iloa tuo asiakkaan onnistumiset ja asiakkaan onnistumisen ilo. Tärkeää on läsnäolo asiakkaan kanssa.

– Tarja Huotari, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Sovittuja asiakastapaamisia eli tukikäyntejä on päivässä keskimäärin 3-5 asumisen ohjaajaa kohti. Tukikäynnit toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaan kotikäynteinä ja kodin ulkopuolella tapahtuvissa asioinneissa. Osa tukikäynneistä toteutetaan myös tarvittaessa etänä videokuvan kautta, jos asiakas näin toivoo. Työtä tehdäänkin laadukkaasti, asiakkaan yksilölliset taidot ja tuen tarpeet sekä toiveet huomioiden. Asiakaspaikkoja meillä on 23.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia ohjaajina. Henkilöstöä on yhteensä 2.

Tarja Huotari palveluesihenkilö
Teollisuuskatu 3, 83500 Outokumpu
013 330 5962
tarja.h.huotari@siunsote.fi

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Siun sote huolehtii julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palveluista noin 163 400 pohjoiskarjalaiselle.

Toimimme Joensuun, Kiteen, Lieksan, Nurmeksen, Outokummun, Kontiolahden, Ilomantsin, Juuan, Liperin, Polvijärven, Rääkkylän, Tohmajärven ja Heinäveden alueella. Toimintamme tarkoitus on tukea, turvata ja tuottaa hyvinvointia, jotta Pohjois-Karjalassa olisi hyvä elää.

Siun sote toimi kuntayhtymänä vuodesta 2017 alkaen. Siun sote muuttui kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi 1.1.2023.

Tietoturvaseloste