Liperi

Liperi on 12 100 asukkaan luonnonläheinen kunta, joka toimii kolmessa taajamassa, Liperin kirkonkylällä, Ylämyllyllä ja Viinijärvellä.

Liperissä on yhteisöllisyyttä ja välittämistä, yhteistä tekemistä, sinnikkyyteen kannustamista sekä hyvän huomaamista.

Siun sote Liperissä

Liperin kunnassa tuotetaan ikääntyneiden palveluita, terveys- ja sairaanhoitopalveluita ja perhe- ja sosiaalipalveluita.

Ikääntyneiden palvelut:

Konttilanhovi on suhteellisen iso yksikkö, jossa henkilökuntaa on aina paikalla. Yksin ei tarvitse tuumata asioita, vaan aina voi kysyä neuvoa ja ohjausta. Työyhteisö on uudistusmyönteinen ja avoin ottamaan vastaan niin uudet työntekijät kuin opiskelijatkin.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Konttilanhovissa on mukavat työkaverit, moniammatillinen työyhteisö, mahdollisuus monipuoliseen oppimiseen ja päivät täynnä yllätyksiä! Tule meille!

– Satu Melkko, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Ainutlaatuiset asukkaat, joilla jokaisella on oma elämänhistoria. Asukkaiden ja työtovereiden arvostava kohtaaminen.

– Satu Melkko, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Hoivakoti Konttilanhovissa on mainio työyhteisö, jossa asukas on keskiössä ja työkaverit tekevät työtä suurella sydämellä. Kokoa yksikössä on sen verran, että yksin ei tarvitse asioita tuumailla. Aina on joku jolta kysyä. 

Panostamme perehdytykseen, joten uskallat palata hoitoalalle turvallisella mielellä, vaikka pitkänkin tauon jälkeen tai aloittaa työskentelyn heti koulun päätyttyä. Jos kokopäiväinen työ ei sinulle sovi, voimme tuunata työaikaa ja työn aloitusajankohtaa sinulle sopivaksi. 

Työtehtäviisi kuuluvat koulutuksesta riippuen ikäihmisten hoitoon ja kuntoutukseen liittyvät tehtävät: avustaminen päivittäisissä toimissa, pukeutumisessa, liikkumisessa, ruokailuissa, lääkehoito, kuntoutus ja arkiaskareissa. Asiakaspaikkoja Konttilanhovissa on 34.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia, hoiva-avustajia, sosiaaliohjaaja ja fysioterapeutti. Henkilöstöä on yhteensä 27 työntekijää.

Satu Melkko palveluesihenkilö
Koulutie 1 B, 83100 Liperi
013 330 6072
satu.melkko@siunsote.fi

Neliapila sijaitsee Viinijärven taajamassa. Työyhteisö on uudistusmyönteinen ja avoin ottamaan vastaan niin uudet työntekijät kuin opiskelijatkin.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
Meillä on hyvä työilmapiiri ja toimintakykyiset asukkaat. Mahdollisuus oppia monenlaisia työtehtäviä. Meillä huumori kukkii!

– Satu Melkko, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Ainutlaatuiset asukkaat, joilla jokaisella on oma elämänhistoria. Asukkaiden ja työtovereiden arvostava kohtaaminen.

– Satu Melkko, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Neliapila on pieni ja kodikas yhteisöllisen asumisen yksikkö, jossa asukkaita hoidetaan moniammatillisessa tiimissä.

Työtehtäviisi kuuluvat ikääntyneiden avustaminen päivittäisissä toimissa, pukeutumisessa, liikkumisessa, hygienianhoidossa sekä lääkehoidossa. Asiakaspaikkoja Neliapilassa on 24.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia, hoiva-avustajia, sosiaaliohjaaja ja fysioterapeutti. Henkilöstöä on yhteensä 10 työntekijää.

Satu Melkko palveluesihenkilö
Taanilankuja 2, 83400 Viinijärvi
013 330 6072
satu.melkko@siunsote.fi

Liperin Sarastus ja Iltarusko tarjoavat palveluita ikääntyneiden palveluihin. Sarastuksessa on asiakaspaikkoja 25 ja Iltaruskossa 21, jossa lisäksi neljä lyhytaikaisen hoidon paikkaa. Työyhteisössä työskentelee pitkän työkokemuksen omaavia ammattilaisia, mutta myös vasta alalle opiskelevia työntekijöitä.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
Tervetuloa meille, jos haluat mukavat työkaverit, mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhösi, hyödyntää monipuolisesti osaamistasi ja kehittyä ammatillisesti. Olemme saaneet hyvää palautetta asukkailta, omaisilta ja yhteistyötahoilta. Meillä on mukavaa töissä!

– Marja-Leena Nuutinen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Ikäihmisten arvostava kohtaaminen, kodinomaisuus ja asukkaiden yksilöllisyyden huomioiminen sekä yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa.

– Marja-Leena Nuutinen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Työyhteisössä saa hyödyntää omia vahvuuksia ja erityisosaamista. Yksiköt sijaitsevat samassa kiinteistössä kuin terveyskeskussairaala, avovastaanotto, röntgen, laboratorio ym. Yksiköiden tilat ovat viihtyisät ja kodinomaiset, ja piha-alue on esteetön ja viihtyisä omenapuineen ja marjapensaineen.

Jokaisella ammattiryhmällä on oma tehtävänkuva, mutta kaikkien tehtävänä on ikäihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia, hoiva-avustajia, viriketyöntekijä ja fysioterapeutti. Henkilöstöä on yhteensä 41 työntekijää.

Marja-Leena Nuutinen palveluesihenkilö
Käsämäntie 111b 1. ja 2.krs, 83100 Liperi
013 330 6079
marja-leena.nuutinen@siunsote.fi

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut:

Liperin terveysasema sijaitsee uusissa avarissa tiloissa, joka on rakennettu vuonna 2016.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meillä tehdään työtä yhdessä ja yhteistyössä. Uuden työntekijän on helppo tulla työyhteisöömme. Työtä tehdään moniammatillisissa tiimeissä ja kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa työn kehittämiseen.

– Mia Volmanen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Jatkuva parantaminen ja työn kehittäminen. Henkilökunnan osallistaminen kehittämisiin. Tehdä työtä asiakkaan parhaaksi, työntekijän työhyvinvointia unohtamatta.

– Mia Volmanen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Sairaanhoitajan tehtäviin terveysasemalla kuuluu puhelimessa hoidontarpeen arviointi, sairaanhoitajan vastaanotot, akuuttipotilaiden hoitaminen (esim. ambulanssipotilaat).

Lähihoitajan vastuulla terveysaseman vastaanotolla ovat monipuoliset lähihoitajan vastaanotot, kuten haavahoidot, injektiot ja lääkärin avustaminen toimenpiteissä.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, lääkäreitä, fysioterapeutteja ja mielenterveys- ja päihdetyön hoitajia. Henkilöstöä on yhteensä 14 työntekijää.

Mia Volmanen osastonhoitaja
Käsämäntie 111c, 83100 Liperi
013 330 7558
mia.volmanen@siunsote.fi

Liperin kuntoutusairaalan tilat ovat alle 10 vuotta vanhat, joten työtilat eivät ole ahtaimmasta päästä. Kutsumme aina uudet työntekijät innolla joukkoomme mukaan ja pyrimme huomioimaan jokaisen työntekijän tarpeet muun muassa työaikajoustoilla tai muilla määräaikaisilla järjestelyillä.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tule meille töihin! Täällä on kiva porukka töissä sekä rento tekemisen meininki. Mielipiteetkin voi ääneen ilmaista olit opiskelija tai jo valmistunut, sillä uusia ideoita aina tarvitaan. Työ on sopivasti haastavaa sekä kuormittavaa, eikä koskaan jää yksin jos apua kaipaa. Työilmapiiri on aivan mahtava ja kaikkia kohdellaan tasapuolisesti. Toiveet huomioidaan aina sekä asioista neuvotellaan.

– Anna Korhonen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Kohtaamme jokaisen potilaan yksilönä pyrkien moniammatillisesti parhaaseen mahdolliseen hoitoon.

– Anna Korhonen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Työyhteisö on rentoa porukkaa täynnä. Jokainen pääsee olemaan oma itsensä. Työtehtäviisi kuuluvat monipuoliset yleislääketieteen akuuttiosaston perusterveydenhuollon tehtävät. Osastolla pääsee tekemään haavanhoitoja, kuntouttamista, hoitamaan erilaisia kirurgisia sekä sisätautisia potilaita ja tekemään tärkeää työtä saattohoidossa tilanteen niin vaatiessa. Pyrimme järjestämään kaikille potilaille mahdollisimman turvallisen kotiutumisen. Jokainen päivä voi oppia jotain uutta työtehtävien yhteydessä. Asiakaspaikkoja terveyskeskussairaalassa on 30.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, lääkäri ja fysioterapeutteja. Henkilöstöä on yhteensä 26 työntekijää.

Anna Korhonen osastonhoitaja
Käsämäntie 111 C, 83100 Liperi
013 330 6030
anna.korhonen@siunsote.fi

Perhe- ja sosiaalipalvelut:

Etappi on kuusipaikkainen ympärivuorokautista hoitoa ja ohjausta tarjoava tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka on tarkoitettu väliaikaiseen asumiseen ja kuntoutukseen asukkailleen. Etapin yhteydessä toimii Startti, joka on pitkäaikaisasumisen kolmepaikkainen yksikkö.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Työyhteisössä uudet työntekijät saavat hyvän perehdytyksen ja tuen vakituiselta henkilöstöltä. Työyhteisössä vallitsee rento ilmapiiri, johon on helppo tulla.

– Veli Kurki, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Tarjota ympärivuorokautisia asumispalveluita ja toimintaa laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti.

– Veli Kurki, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Etappi-Startin asukkaat ovat kehitysvammaisia nuoria aikuisia. Asukkaat tarvitsevat ohjausta ja avustusta kaikilla elämän osa-alueilla, kuten päivittäisissä toiminnoissa ja tunnehallinnassa. Yksikössä käytetään selkokieltä, minkä lisäksi osa asukkaista kommunikoi tukiviittomilla ja AAC-kansiota hyödyntäen. Asiakaspaikkoja Etapissa on 9.

Työ on ohjauksellista, mutta myös perushoitoa kuten pesuissa ja pukeutumisissa auttamista. Työhön kuuluu myös kirjallisia töitä kuten raportin kirjaamista.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee ohjaajia, asumisen ohjaajia ja sairaanhoitaja. Henkilöstöä on yhteensä 26 työntekijää.

Veli Kurki palveluesihenkilö
Honkatie 9 N37, 80400 Ylämylly
0500 612 390
veli.kurki@siunsote.fi

Kotitalo on omakotitalossa ja erillään Honkalampi-keskuksesta (noin puoli kilometriä). Kotitalon asiakkaina on nuoria, jotka tarvitsevat ohjausta arjen toiminnoissa.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Kotitalolla on rento ilmapiiri ja pienen yksikön mahdollistamat joustavat ja yksilölliset tavat tehdä töitä.”

– Veli Kurki, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Työtä tehdään asiakaslähtöisesti ja asiakkaita kunnioittaen.

– Veli Kurki, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Asiakaspaikkoja Kotitalolla on viisi. Työvuoroissa on päivällä ja illalla 1-2 ohjaajaa ja yöllä yksi ohjaaja. Tarpeen mukaan otetaan lisätyövoimaa Temporen kautta.

Työtehtävänä on ohjata asiakkaita arjen toiminnoissa.

Ketä meillä työskentelee:

Kotitalolla töissä on asumisen ohjaajia ja ohjaajia.

Veli Kurki palveluesihenkilö
Oikopolku 5, 80400 Ylämylly
0500 612 390
veli.kurki@siunsote.fi

Honkalammella sijaitseva Mäntykoti on kehitysvammaisten asumisyksikkö kymmenelle asukkaalle. Asunnot ovat rivitaloasuntoja, joissa on myös yhteisiä tiloja ja keittiö.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meillä asukkaat elävät omannäköistä elämää, johon olet tervetullut mukaan. Voit suunnitella asukkaille heidän kanssaan yhteistyössä yhteisiä toimintatuokioita, kuten leipomista tai askartelua. Meillä saat tehdä töitä oman osaamisesi kautta ja on ilo, jos käytät apuna myös omaa persoonallisuuttasi ja taitojasi. Yksikössä on ollut pitkään jo pysyvä henkilökunta, joilta saat paljon apua ja tukea asukkaiden kanssa toimimiseen. Vastuuta saat itsellesi pikkuhiljaa, meille ei tarvitse tulla ns. valmiina töihin. Koulutamme henkilökuntaa aktiivisesti, muun muassa vaihtoehtoisiin kommunikaatiotaitoihin, lääkelupiin sekä RAI-mittareiden käyttöön. Työ meillä on kaksivuorotyötä, joten yövuoroja ei ole. Meillä tulet viihtymään! Olet meille tervetullut avustamaan ja tukemaan asukkaidemme arjessa selviytymisessä.

– Sonja Räsänen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Lämminhenkisyys. Annetaan asukkaille henkilökohtaista aikaa. Työtä tehdään ilon ja lämminhenkisyyden kautta. Yksilöllinen elämän tukeminen.”

– Sonja Räsänen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Työssäsi ohjaat ja avustat asukkaita yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, asukkaiden toimintakykyä tukien. Työ sisältää myös perushoidollisia tehtäviä. Työtä määrittelevät asiakkaan osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja yksilöllistä elämän suunnittelua vahvistavat käytännöt. Työ on kaksivuorotyötä.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee ohjaajia ja sairaanhoitajia. Henkilöstöä on yhteensä 10 työntekijää.

Aatu Hamunen palveluesihenkilö
Honkatie 9 M 13, 80400 Ylämylly
013 330 1601
aatu.hamunen@siunsote.fi

Leppälä on ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö haasteellisesti käyttäytyville nuorille ja nuorille aikuisille Liperin Honkalampikeskuksessa. Leppälän henkilöstö on hyvin vastaanottava ja rento työyhteisö.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Työtehtävät Leppälässä on suunniteltu niin, ettei työtä tarvitse tehdä yksin. Saat Leppälässä hyvän työhön perehdytyksen. Työyhteisö on joustava ja toisiaan tukeva.

– Niina Turunen, ohjaaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Asukkaiden kohtaaminen yksilöinä ja heidän omien mielenkiinnon kohteiden huomioiminen arjessa. Erityisen tärkeänä työyhteisössämme koemme asukkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisen. Pyrimme huomioimaan asukkaiden toiveet päivittäisissä toiminnoissa ja arjen askareissa.

– Niina Turunen, ohjaaja

Meidän toiminta:

Työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa asukkaiden toiveet huomioiden päivän tapahtumiin ja aktiviteetteihin. Työssämme ulkoilemme päivittäin Honkalammen kauniissa miljöössä. Honkalampikeskuksen alueella on käytettävissä grillikota, kaksi rantasaunaa ja Toimintatalon tilat. Retkeilemme mahdollisuuksien mukaan myös Honkalampikeskuksen ulkopuolella. Työntekijällä on jatkuvasti saatavilla työyhteisön tuki ja turva. Asiakaspaikkoja Leppälässä on neljä.

Työtehtävät Leppälässä koostuvat kuntouttavaa työotetta hyödyntäen asukkaiden arjen tukemisesta ja päivittäisten toimintojen avustamisesta. Toteutamme yksikössämme moniammatillista yhteistyötä eri sidosryhmien ja asukkaiden omaisten välillä. Työtämme ohjaavat asukkaiden itsemääräämisoikeus sekä yksilöllisen elämän suunnittelu ja ohjaus.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee ohjaajia ja sairaanhoitajia. Henkilöstöä on yhteensä 13 työntekijää.

Heini Martikainen palveluesihenkilö
Ylämyllyntie 94, E-talo, 80400 Ylämylly
050 599 7263
heini.martikainen@siunsote.fi

Pihkarinne on ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö aikuisille ja ikääntyneille monivammaisille Liperin Honkalampikeskuksessa. Pihkarinteen työyhteisö on hyvin vastaanottava ja tukea antava.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Asukkaiden kohtaaminen yksilöinä ja heidän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen.

– Heini Martikainen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Asukkaiden kohtaaminen yksilöinä ja heidän omien mielenkiinnon kohteiden huomioiminen arjessa. Erityisen tärkeänä työyhteisössämme koemme asukkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisen. Pyrimme huomioimaan asukkaiden toiveet päivittäisissä toiminnoissa ja arjen askareissa.

– Heini Martikainen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Työyhteisössä työskentelee lähihoitajia, ohjaajia ja sairaanhoitajia. Pihkarinteen tilat on suunniteltu kohderyhmälle hyvin toimiviksi. Retkeilemme ja liikumme mahdollisuuksien mukaan myös Honkalampikeskuksen alueella sekä sen ulkopuolella. Asiakaspaikkoja Pihkarinteellä on 15.

Työtehtävät Pihkarinteellä koostuvat asukkaan kokonaisvaltaisesta hoidosta, hoivasta ja kuntoutuksesta. Työtehtäviin kuuluu asukkaalle mielekkäiden aktiviteettien järjestäminen kuten ulkoilu, kaupunkikäynnit ja kotaretket. Teemme yksikössämme moniammatillista yhteistyötä eri sidosryhmien ja asukkaiden omaisten kanssa.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee ohjaajia, lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Henkilöstöä on yhteensä 20 työntekijää.

Heini Martikainen palveluesihenkilö
Ylämyllyntie 94, P-talo, 80400 Ylämylly
050 599 7263
heini.martikainen@siunsote.fi

Ylämyllyllä sijaitseva Honkatähti on ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö, jossa on 20 asiakaspaikkaa. Yksikkö on tarkoitettu pitkäaikaiseen asumiseen kehitysvammaisille ja autismin kirjon henkilöille. Yksikkö on valmistunut vuonna 2015. Tilat ovat uudenaikaiset ja tilavat. Honkatähti on jaettu neljään asuntoryhmään, joissa kussakin asuntoryhmässä asuu viisi asukasta. 

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Honkatähdessä on moniammatillinen, osaava ja huumorintajuinen työporukka, jossa osataan puhua asioista eri näkökulmista ja olla myös kriittisiä. Ongelmat ja kehittämiskohteet otetaan vastaan haasteina, joihin etsitään yhdessä ratkaisuja. Työtä tehdään yhdessä eikä minkään asian tai työtehtävän kanssa tarvitse jäädä yksin.

– Mari Kinnunen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Läsnäolo, avoimuus ja avoin vuorovaikutus, hyväksyntä. Jokaiselle asukkaalle yksilöllisen ja omannäköisen elämän mahdollistaminen.

– Mari Kinnunen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Asiakkailla on erilaisia kehitysvammoja ja sairauksia, joiden hoitoon he tarvitsevat toisten apua ja ohjausta. Työhön kuuluu hoidollista ja ohjauksellista työtä mutta pääset työskentelemään myös haastavaa käyttäytymistä omaavien asiakkaiden kanssa. Työntekijät kiertävät jokaisessa asuntoryhmässä, mutta yksittäinen työvuoro vietetään aina yhdessä asuntoryhmässä. Jokainen asuntoryhmä on hieman erilainen eli työvuorot ovat hyvin monipuolisia.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, ohjaajia ja sosionomeja. Henkilöstöä on yhteensä 40 työntekijää.

Mari Kinnunen palveluesihenkilö
Ylämyllyntie 94, 80400 Ylämylly
013 330 5077
mari.kinnunen@siunsote.fi

Tuulikellossa hoidetaan nuoria ja aikuisia kehitysvammaisia asiakkaita. Hoitojaksot voivat olla akuutteja, suunniteltuja tai kuntoutusjaksoja. Työtä tehdään on kolmivuoroisesti. Tuulikellon asiakkaiden kanssa pääset käyttämään ammattitaitoasi monipuolisesti erilaisissa haasteellisissakin tilanteissa. Tuulikello sijaitsee Honkalammen upealla mäntykankaalla, jossa on hulppeat ulkoilumahdollisuudet.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meillä on huippu porukka.

– Sanna Vipuveräjä, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Inhimillisyys ja yksilöllisyys.

– Sanna Vipuveräjä, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Työyhteisö on avoin ja toimiva, missä jokaisen työpanos on tärkeä. Osasto on viihtyisä ja tilat ovat hyvät. Meillä jokainen päivä on erilainen. Työtehtäviimme kuuluvat kuntoutus, ohjaus ja perushoito. Teemme asiakkaan toimintakyvyn arviointia moniammatillisessa tiimissä. Asiakaspaikkoja meillä on 10.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, ohjaajia ja lähihoitajia. Henkilöstöä on yhteensä 19 työntekijää.

Sanna Vipuveräjä palveluesihenkilö
Ylämyllyntie 94, 80400 Ylämylly
050 388 6780
sanna.vipuveraja@siunsote.fi

Päiväaikainen hoito järjestetään kerhotyyppisenä palveluna alueilla olevan
tarpeen perusteella. Hoitoa järjestetään peruskouluikäisille lapsille, jotka eivät ole
vaaraksi itselleen, toisille asiakkaille tai työntekijöille.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Työ on päivätyötä arkisin. Työyhteisössä on tekemisen meininki, kaikkia autetaan ja tuetaan. Ilo elää toiminnassamme.

– Anri Silvennoinen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus, asiakkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja vahvistaminen, asiakkaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen, sekä asiakkaiden vuorovaikutustaitojen tukeminen.

– Anri Silvennoinen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Meillä tilat vaihtelevat ja ensi kesälle on suunnitelmissa vaihtoehtoisia tiloja. Tilaratkaisut riippuvat siitä, kuinka paljon asiakkaita tulee hoitoon. Työyhteisö kootaan joka kerta erikseen jokaiseen loma-ajan hoitoon.

Työtehtäviin sisältyy muun muassa tarvittaessa lääkehoitoa, ruokailuissa ja wc-käynneillä avustamista, aktiviteettien järjestämistä, ohjausta ja huolenpitoa kuntouttavalla työotteella. Huolehdimme myös lapsen yksilöllisesti tarvitsemasta lepoajasta päivän aikana. Suunnittelemme lasten kanssa yhdessä erilaisia toimintoja heidän toiveensa huomioiden. 

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia, sosionomeja ja koulunkäynninohjaajia.

Elias Kaasinen palveluesihenkilö
Ylämyllyntie 94 U-talo, 80400 Ylämylly
013 330 5397
elias.kaasinen@siunsote.fi

Ylämyllyllä sijaitseva Honkalammen päivätoiminta tarjoaa päiväaikaista toimintaa aikuisille kehitysvammaisille asiakkaille.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
Tervetuloa, tule sellaisena kun olet!

– Sanna Puhakka, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
Työyhteisö, asiakkaat, aito kohtaaminen

– Sanna Puhakka, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Honkalammen päivätoiminta tarjoaa päivätoimintaa, vaativaa päivätoimintaa, työtoimintaa, avotyön ohjausta sekä ainoana toimipisteenä Siun sotessa erittäin vaativaa päivätoimintaa asiakkaille, joilla ohjauksen ja tuen tarve on huomattavaa.

Työtä ohjaavat asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Pyrimme järjestämään asiakkaille heidän toiveidensa pohjalta ryhmämuotoista tai yksilöllisempää toimintaa.

Työssä korostuu asiakkaiden ohjaaminen, mutta asiakkailla voi olla hyvin erilaisia tarpeita esimerkiksi hoidollisuuteen tai haastavaan käyttäytymiseen liittyen. Työtä ei tarvitse tehdä yksin, aina on joku, jolta kysyä! Pyrimme siihen, että työskentelet erilaisten asiakkaiden kanssa, näin saat työpäiviin vaihtelevuutta.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee Työ- ja päivätoiminnan ohjaajia sekä ohjaajia. Yhteensä työntekijöitä on 21.

Yhteystiedot

Sanna Puhakka palveluesihenkilö
Ylämyllyntie 94, 80400 Ylämylly
013 330 5067
sanna-riitta.puhakka@siunsote.fi

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Siun sote huolehtii julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palveluista noin 163 400 pohjoiskarjalaiselle.

Toimimme Joensuun, Kiteen, Lieksan, Nurmeksen, Outokummun, Kontiolahden, Ilomantsin, Juuan, Liperin, Polvijärven, Rääkkylän, Tohmajärven ja Heinäveden alueella. Toimintamme tarkoitus on tukea, turvata ja tuottaa hyvinvointia, jotta Pohjois-Karjalassa olisi hyvä elää.

Siun sote toimi kuntayhtymänä vuodesta 2017 alkaen. Siun sote muuttui kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi 1.1.2023.

Tietoturvaseloste