Kitee

Kitee on 9 900 asukkaan luonnonläheinen kaupunki, joka tunnetaan erityisesti Nightwishistä ja pesäpallosta. Kiteen liikenteellinen sijainti on erinomainen: valtatie nro 6 ja Helsinki – Joensuu -rautatie kulkevat kaupungin halki.

Kiteen lähin naapurikaupunki on Joensuu, jonne matkaa maanteitse on 67 kilometriä. Kitee on kaunis, kehittyvä ja monien vesistöjen ympäröimä kaupunki, joka tarjoaa asukkailleen turvallisen ja viihtyisän ympäristön.

Siun sote Kiteellä

Kiteellä tuotetaan ikääntyneiden palveluita, terveys- ja sairaanhoitopalveluita ja perhe- ja sosiaalipalveluita.

Ikääntyneiden palvelut:

Hoivakodissa työntekijöiden viihtyvyyttä edesauttaa avarat ja valoisat tilat, moninainen henkilöstörakenne, vahva osaaminen, sekä huumorintajuinen työyhteisö. Hoivakodissa kollegoita kohdellaan tasavertaisina, ja keskusteleva työyhteisö voi avoimesti jutella kaikesta. Hoivakodissa asiakaspaikkoja on 44.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tervetuloa meille 🙂 Avoimin mielin otamme uusia työkavereita joukkoomme. Älä hätkähdä ”ronskia” huumoriamme!

– Henna Hämäläinen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Työyhteisö nostaa palkitsevana asukkaiden kohtaamisen ja heidän erilaiset persoonat. Päivittäin tulee tilanteita asukkaiden ja työntekijöiden välillä, joista selvitään hauskuuden ja huumorin avulla. Kyselyn perusteella työkavereiden merkitys on suuri ja heiden keskinäinen vuorovaikutus. Apua pyydetään ja annetaan avoimesti. Yhdessä selvitään kiperistäkin tilanteista.

– Henna Hämäläinen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Henkilöstömme ikärakenne ja ammatillinen osaaminen on meidän voimavara. Koemme, että kaikenikäisillä ja erilaisen koulutuksen omaavilla on omat vahvuutensa. Työyhteisön kulttuuria pidämme keskustelevana, missä voi tuoda mielipiteitään esille halutessaan. Olemme opetelleet antamaan toisillemme positiivista palautetta sekä nostamaan esille kehitettäviä asioita.

Sairaanhoitajan tehtävän kuvaan kuuluu sairaanhoito ja huolenpito toimintakykyä ylläpitäen. Sairaanhoitaja vastaa oman tiiminsä toiminnasta, työnsisällöstä ja itsensä sekä tiiminsä kehittämisestä. Lähihoitajan ensisijaisena tehtävänä on asukkaiden toimintakykyä ylläpitävä hoiva ja hoito. Lähihoitajan tehtävänkuvaan kuuluu myös työyhteisön toiminnan, työn ja itsensä kehittäminen. Hoiva-avustajan ensisijaiset tehtävät ovat tukipalvelutehtäviä, mutta näiden lisäksi he osallistuvat asukkaiden hoitoon ja hoivaan. Kaikille ammattiryhmille kuuluu opiskelijoiden ohjaus ja uusien työntekijöiden perehdytys.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee esihenkilö, palveluvastaava, sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoiva-avustajia, viriketyöntekijä. Yhteensä henkilöstöä on 36 työntekijää.

Henna Hämäläinen
Arppentie 6 b, 82500 Kitee
013 330 6318
henna.hamalainen@siunsote.fi

Harjula on yhteisöllistä asumista. Emmala, Hermanni, Marila ja Miina ovat ryhmäkoti, joissa asukkaita on 6-8. Asukkailla on oma huone jonka he sisustavat mieleisekseen.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
” Meillä Harjulassa on hyvä työilmapiiri ja mukavat työkaverit. Pieni kodinomainen yksikkö mahdollistaa rauhallisen ja yksilöllisen työskentelyn. Voin suunnitella itsenäisesti oman työvuoroni kulun. Työssäni voin toteuttaa monipuolisesti ammattitaitoani.

– Anne Inkinen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
” Toimimme asiakaslähtöisesti, avarakatseisesti, yhdenvertaisesti, vastuullisesti ja turvallisesti. Meille on tärkeää turvata asukkaan hyvä elämä. Omaiset ja läheiset ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita”

– Anne Inkinen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Ryhmäkodeissa on yhteiset ruokailu ja oleskelutilat asukkaiden käytettävissä. Jokaisessa ryhmäkodissa on yksi hoitaja vuorossaan. Työ on kaksivuorotyötä. Asukkaiden ruokahuollon toteuttaa Polka. Työtehtäviin kuuluvat asukkaiden yksilöllisten tarpeiden mukainen hoito ja huolenpito. Asiakaspaikkojen määrä Harjulassa on 26.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia ja hoiva-avustajia. Henkilöstöä on yhteensä 13 työntekijää.

Anne Inkinen palveluesihenkilö
Ilmolantie 2-4 ja Rauhankuja 1A, 82500 Kitee
013 330 6320
anne.inkinen@siunsote.fi

Rantapiha on yhdistelmäyksikkö joka tarjoaa monimuotoista asumispalvelua kolmessa eri kerroksessa. Rantapiha tarjoaa asukkaillemme kodinomaista ja turvallista hoivaa ja hoitoa heidän yksilöllisistä tarpeistaan ja voimavaroistaan lähtien, silloin kun asukas ei selviydy kotihoidon turvin kotona tai palveluasunnossa, vaan tarvitsee apua ympärivuorokauden.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
” Rantapihassa tehdään töitä kolmessa vuorossa hyvien työkavereiden kanssa. Yksikään päivä ei ole tylsä, työ on monipuolista ja saa hyödyntää omaa ammattitaitoaan hyvin. Yhteishenki meillä toimii, autamme toisiamme ja olemme joustavia työkavereita. Meidän huumoritajuiseen porukkaan on helppo tulla ” on kuin tulis pihaansa”.

– Anne Inkinen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
” Toimimme asiakaslähtöisesti, avarakatseisesti, yhdenvertaisesti, vastuullisesti ja turvallisesti. Meille on tärkeää turvata asukkaan hyvä elämä. Omaiset ja läheiset ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita”

– Anne Inkinen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Asukkailla on oma huone ja kerroksissa on yhteiset ruokailu ja oleskelutilat. Asukkaiden käytettävissä on sauna ja kuntosali. Asukkaiden turvallinen ulkoilu on mahdollista aidatulla piha-alueella. Polka huolehtii asukkaiden ruokahuollosta. Työtehtäviin kuuluvat asukkaiden yksilöllisten tarpeiden mukainen hoito ja huolenpito. Asiakaspaikkojen määrä Rantapihassa on 44.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia, hoiva-avustajia ja viriketyöntekijä. Henkilöstöä on yhteensä 33 työntekijää.

Anne Inkinen palveluesihenkilö
Kuikantie 3, 82500 Kitee
013 330 6320
anne.inkinen@siunsote.fi

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut:

Työyhteisömme koostuu moniammatillisesta tiimistä. Hoidamme potilaita useilta erikoisaloilta, mm. sisätauti- ja kirurgisia, syöpä- sekä saattohoitopotilaita. Lisäksi hoidamme haavahoitoja ja polikliinisiä potilaita. Toteutamme kuntouttavaa hoitotyötä.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Monipuolisen kokemuksen saaminen osastolta. Saa akuuttihoidon ja eri erikoisalojen kokemusta.

– Henna Parjanen, apulaisosastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Hyvä, laadukas ja turvallinen potilaan hoito. Ammattitaitoinen henkilökunta. Työssä kehittyminen mahdollista. Hyvät potilaspalautteet.

– Henna Parjanen, apulaisosastonhoitaja

Meidän toiminta:

Toimimme moniammatillisissa eri tiimeissä. Lähihoitajien ja sairaanhoitajien tehtävät ovat mm. haavanhoito, lääkehoito, saattopotilaan hoito, eri erikoisalojen potilaiden hoito, polikliinisten potilaiden hoito. Asiakaspaikkojen määrä kuntoutussairaalassa on 28.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia, sijoittaja-/kotiutushoitaja, fysioterapeutti, osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja. Henkilöstöä on yhteensä 26 työntekijää.

Tiia Väkeväinen
Arppentie 6, 82500 Kitee
013 330 6279
tiia.vakevainen@siunsote.fi

Kiteen terveysasemalla on käytössä Meijän malli. Sillä tarkoitetaan terveysasemien vastaanottotoiminnan uutta toimintamallia, joka perustuu moniammatilliseen tiimitoimintaan. Tiimiin voi kuulua hoitajien ja lääkäreiden lisäksi fysioterapian, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, sosiaalipalvelujen, suun terveydenhuollon ja farmasian asiantuntijoita. Tiimimallin tavoitteena on parantaa palvelun saatavuutta, edistää väestön terveyttä, parantaa kokemusta hoidosta ja pienentää väestölle koituvia kustannuksia. Jokainen asiakas saa oman yhteyshenkilön ja suoran numeron, johon saa yhteyden takaisinsoitolla kaikissa terveydenhuoltoa koskevissa asioissa Etäkontakteina hoidetaan n. 70 % käynneistä.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tervetuloa iloiseen ja mukavaan työyhteisöön, joka on avoin ja ystävällinen. Työkaverit auttavat ja tukevat toisiaan.

– Juha-Matti Sairanen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Potilaat saavat oikean avun reaaliaikaisesti yhden yhteydenoton avulla. Potilaan asiat tulee hoidetuksi kokonaisvaltaisesti.

– Juha-Matti Sairanen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Sairaanhoitajan pääasialliset työtehtävät ovat puhelimessa tapahtuvaa hoidontarpeen arviointia. Pyritään hoitamaan potilaan asia mahdollisimman hyvin etänä reaaliaikaisesti. Lisäksi meillä on kiirevastaanotto, jossa hoidetaan akuutimpia potilasasioita. Lähihoitajat pitävät potilasvastaanottoa, johon kuuluu haavahoidot, ompeleiden- ja hakasten poistot, korvahuuhtelut, kuulotutkimukset, ABI- ja Holter sekä EKG-mittaukset. Sairaanhoitajan vastaanottoa on noin kaksi-kolme kertaa viikossa, johon kuuluvat mm. potilaalle annettavat lääkehoidot esim. erilaiset injektiot.

Terveysasema on avoinna arkisin ma-pe 8–16. Terveysasemalla hoidetaan kiireetöntä vastaanottoa ja kiirevastaanottoa. Päivystystapaukset hoidetaan virka-aikana Kiteen terveysasemalla ja muulloin Joensuussa Pohjois-Karjalan keskussairaalalla sijaitsevassa yhteispäivystyksessä.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee terveyskeskuslääkäreitä, erikoislääkäreitä, lähihoitajia, sairaan- ja terveydenhoitajiahoitajia, bioanalyytikkoja, fysioterapeutteja, palvelu-ja sosiaaliohjaajia, logistiikkatyöntekijöitä, hammaslääkäreitä ja hammashoitajia, röntgenhoitajia, muistihoitaja ja osastosihteerit. Henkilöstöä on yhteensä 24 työntekijää.

Juha-Matti Sairanen osastonhoitaja
Arppentie 6, 82500 Kitee
013 330 9716
juha-matti.sairanen@siunsote.fi

Perhe- ja sosiaalipalvelut:

Kastehelmikoti on kehitysvammaisten 15 -paikkainen tehostetun asumisen yksikkö. Kastehelmen asukkaat asuvat kolmessa eri rakennuksessa eli työntekijätkin ovat vuorossa eri talossa eri päivinä. Kahdessa talossa on ryhmämuotoista asumista, rivitalossa asuminen on itsenäisempää.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Kastehelmessä työskentelee huumorintajuinen, motivoitunut sekä kehitysvammatyöhön perehtynyt henkilöstö.

– Mari Harinen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Asukkaiden antama palaute on välitöntä ja rehellistä, työpäivät ovat erilaisia, omaa osaamista saa käyttää työssä monipuolisesti.

– Mari Harinen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Työtehtäviin kuuluvat kehitysvammaisten asukkaiden avustaminen ja ohjaaminen päivittäisissä toimissa.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia ja ryhmäavustajia. Henkilöstöä on yhteensä 18 työntekijää.

Mari Harinen palveluesihenkilö
Kylväjäntie 3, 82500 Kitee
013 330 5569
mari.harinen@siunsote.fi

Palokki on kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta Kiteellä.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Jokainen päivä on uusi alku, meillä voit pistää persoonasi likoon ja tehdä kanssamme asiakkaille unohtumattoman päivän.

– Mari Harinen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Työn monimuotoisuus, asiakaslähtöisyys, välitön palaute tekemästämme työstä, asiakkaitten aitous kohtaamisissamme

– Mari Harinen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Ryhmämuotoinen työ-ja päivätoiminta, jossa huomioidaan asiakkaitten yksilöllisiä tarpeita.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee työ- ja päivätoiminnan ohjaaja sekä ohjaajia (vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminta).

Mari Harinen palveluesihenkilö
Kylväjäntie 3, 82500 Kitee
013 330 5569
mari.harinen@siunsote.fi

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Siun sote huolehtii julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palveluista noin 163 400 pohjoiskarjalaiselle.

Toimimme Joensuun, Kiteen, Lieksan, Nurmeksen, Outokummun, Kontiolahden, Ilomantsin, Juuan, Liperin, Polvijärven, Rääkkylän, Tohmajärven ja Heinäveden alueella. Toimintamme tarkoitus on tukea, turvata ja tuottaa hyvinvointia, jotta Pohjois-Karjalassa olisi hyvä elää.

Siun sote toimi kuntayhtymänä vuodesta 2017 alkaen. Siun sote muuttui kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi 1.1.2023.

Tietoturvaseloste