Juuka

Juuka on 4400 asukkaan luonnonläheinen kunta, joka sijaitsee Pielisen länsirannalla. Juuka on tunnettu luonnostaan sekä sen vaihtelevuudesta. Juuassa on korkeita vaaranselänteitä, laaja Pielinen sekä Paalasmaan saaristo. Kesäisin Juuka onkin yli tuhannen mökkiläisen vapaa-ajan asumisen kunta, ohikulkijoista puhumattakaan.

Siun sote Juuassa

Juuan kunnassa tuotetaan ikääntyneiden palveluita, terveys- ja sairaanhoitopalveluita ja perhe- ja sosiaalipalveluita.

Ikääntyneiden palvelut:

Juuan Kotikalliossa on yhteisöllistä ja ympärivuorokautista asumista ikääntyneille. Tilat ovat viihtyisät ja ympäristöön panostetaan.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tervetuloa palvelukeskus Kotikallioon töihin. Täällä sinua ohjataan ja neuvotaan. Tule työskentelemään viihtyisiin tiloihin ikääntyneiden parissa.”

– Sari Pekkarinen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Asukkaiden joka päiväinen hyvinvointi.

– Sari Pekkarinen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Työtehtäviisi kuuluvat asukkaiden hoito ja huolenpito päivittäisissä asioissa. Asiakaspaikkojen määrä Kotikalliossa on 20.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia ja hoiva-avustajia. Henkilöstöä on yhteensä 16 työntekijää.

Sari Pekkarinen palveluesihenkilö
Väyryläntie 9, 83900 Juuka
013 330 6526
sari.pekkarinen@siunsote.fi

Hoivakoti Kielossa työskennellään kolmessa eri tiimissä Kaisla, Soilikki ja Vanamo. Hoivakoti Kielo on ympärivuorokautisen palveluasumisen hoivakoti. Kielo turvaa yksilöllisen, kodinomaisen asumisen ikäihmisille. Asukkaille on tarjolla kodikkaat ja viihtyisät tilat, ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta sekä yhteenkuuluvuutta luova yhteisöllisyys.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Otamme hyvin vastaan uudet työntekijät ja pääset helposti mukaan tiimin toimintaan.

– Päivi Kähkönen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Asukkaan hyvä olo ja hyvä työilmapiiri.

– Päivi Kähkönen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Työtehtäviisi kuuluvat hoito- ja hoivatyöt kolmessa vuorossa. Asiakaspaikkoja Kielossa on 37, joista 34 on asukaspaikkoja, kaksi vuorohoitopaikkaa ja yksi kriisipaikka.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia ja hoiva-avustajia. Henkilöstöä on yhteensä 36 työntekijää.

Päivi Kähkönen palveluesihenkilö
Aimontie 7, 83900 Juuka
013 330 6646
paivi.kahkonen@siunsote.fi

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut:

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Pohjosen alueen opiskeluterveydenhuolto toimii Lieksan, Nurmeksen ja Juuan oppilaitoksissa. Opiskelijoita on yhteensä noin 1200Toimimme oppilaitoksissa itsenäisesti omissa vastaanottohuoneissa, mutta työkaverit ovat aina teamsin tai puhelinsoiton päässä. Työaika on joustava, ja se sijoittuu arkisin 8 – 16 väliselle ajalle.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meillä on mahtava työyhteisö, jolta aina saa tukea. Toisaalta meillä on opiskeluterveydenhuollossa osaavat tekijät koko siunsoten alueella ja apua ja tukea on mahdollisuus saada siis laajalta alueelta. Työ itsessään on monipuolista, jatkuvasti oppii uutta, saa olla ihmisten kanssa tekemissä, moniammatillisuus korostuu. Siunsotella on mahdollisuus kehittää omaa työtä ja sitä kautta päästä vaikuttamaan. Ja meillä on myös hyvät työpaikkaedut; mm. pyöräetu, Epassi, tapaturmavakuutus jne..”

– Riitta Väyrynen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
Erilaisten opiskelijoiden tapaaminen, heidän tukemisensa, yhdessä löytäminen ratkaisuja niin terveyteen kuin opiskeluun liittyen. Toisaalta nuorten opiskelijoiden kohdalla nähdä kasvua kohti aikuisuutta. Opiskelijan ammatti-identiteetin löytymistä ammattikoulun puolella. Luottamuksellinen suhde opiskelijoiden kanssa. Mikään päivä ei ole samanlainen, ei yksikään kohdattu opiskelija, vaan jokainen on erityinen ja arvokas omana itsenään.

– Riitta Väyrynen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Teemme määräaikaistarkastuksia, ennakkokutsuntarkastuksia ja erilaisia kontrolleja, kuten ADHD. Käytämme IPC-menetelmää. Järjestämme lapset puheeksi -tapaamisia ja tarjoamme maksutonta ehkäisyneuvontaa. Järjestämme popup-tapahtumia ja osallistumme oppitunneille. Teemme tiiviistä yhteistyötä moniammatillisissa työryhmissä sekä oppilaitosten oppilashuoltoryhmien kanssa.

Työyhteisö on mitä parhain ja turvallinen, voi puhua ja kysyä neuvoa ja aina saa apua ja tukea. Uskaltaa olla oma itsensä. Yhdessä on itketty, mutta erityisesti ollaan naurettu. 

Ketä meillä työskentelee:

Opiskeluterveydenhuollossa pohjoisella alueella työskentelee 4 terveydenhoitaja. Lisäksi kuraattoreiden, lääkäreiden, psykologien ja koulun puolelta erityisopettajien, opojen ja opettajien kanssa teemme paljon yhteistyötä.

Riitta Väyrynen osastonhoitaja
013 330 5407
riitta.vayrynen@siunsote.fi

Perhe- ja sosiaalipalvelut:

Viherkallio on 13 paikkainen yksikkö, missä järjestetään kodinomaista asumista aikuisille kehitysvammaisille asiakkaille kaikkina viikonpäivänä klo 7–21 välisinä aikoina. 

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Viherkalliossa uudet työntekijät toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi. Olemme saaneet positiivista palautetta erityisesti perehdyttämisestä. Työyhteisössä saa tukea ja aina voi kysyä työkaverilta. Työtä tehdään asiakaslähtöisesti. Viherkallio on asukkaiden koti ja ohjaajat toimivat sen mukaisesti.

– Tiina Kerkkänen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Esihenkilön tuki ja luottamus työntekijöihin tulee vahvasti esiin Viherkallion työyhteisössä. Meihin luotetaan, annetaan vastuuta ja jokainen huomioidaan yksilönä. Viherkalliossa uudet työntekijät otetaan vastaan lämpimästi. Jokainen työntekijä osallistuu perehdyttämiseen, selkeästi ja pitkäjänteisesti. Jokainen voi tuoda omia näkemyksiään esiin ja ongelmia ratkotaan yhdessä. Asiakkaat ovat vahvasti mukana oman elämän suunnittelussa ja toteutuksessa sekä toiminnan kehittämisessä. Viherkalliossa työntekijät viihtyvät. Monipuolinen ikäjakauma on rikkaus, niin ikävuosissa, kuin työvuosienkin saralla. Löytyy nuoruuden intoa ja tietotaitoa. Sekä kokemusta vuosien varrelta. Onpa talossa viihdytty töissä jopa parikymmentä vuottakin. Ja edelleen hymyilyttää tulla töihin.

– Tiina Kerkkänen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Viherkalliossa on kaksi siipeä, joissa on asukkaiden asuntoja. Ryhmäkodin tiloissa on kolme huonetta ja yksi asumisvalmennus huone asukkaita varten. Ryhmäkodilla on lisäksi suuri yhteinen tila, jossa asukkaat voivat käydä viettämässä aikaa toisten kanssa. Myös ruokailut ovat ryhmäkodin tiloissa. Työyhteisöön kuuluu monen ikäisiä työntekijöitä, joka on rikkaus.

Tehtävään sisältyy asiakkaiden päivittäiseen elämään liittyvää ohjaus-, kuntoutus- ja hoivatyötä sekä yhteistyötä asiakkaan läheisten ja yhteistyötahojen kanssa. Työtä määrittelevät asiakkaan osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja yksilöllistä elämän suunnittelua vahvistavat käytännöt.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee asumisen ohjaaja, ohjaajia ja ryhmäavustaja. Henkilöstöä on yhteensä kahdeksan työntekijää.

Tiina Kerkkänen palveluesihenkilö
Väyryläntie 12, 83900 Juuka
013 330 5428
tiina.kerkkanen@siunsote.fi

Poikolanpiha on uusi, kaksi vuotta toiminnassa ollut yksikkö.  Asuminen Poikolanpihassa on ryhmämuotoista, vaikka jokaisella asiakkaalla on oma asunto minikeittiöllä ja kylpyhuoneella. Tilat on jaettu asiakkaiden tarpeiden ja tarvittavan varustelutason mukaan kolmeen soluun, joiden käytettävissä ovat myös yhteiset tilat.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Poikolapihassa otetaan lämpimästi vastaan ja saat hyvän perehdytyksen. Meillä työ on monipuolista. Työkaverisi toivovat sinulta: – Erilaisten kommunikaationmenetelmien osaamista tai halua opetella ja käyttää niitä. – Kannustavaa ja kuntouttavaa työotetta asiakkaiden kanssa. – Asiakkaiden arvostavaa, osallistavaa ja yksilöllistä kohtaamista. – Kehittävää, innostunutta ja motivoitunutta suhtautumista työhön.

– Tiina Kerkkänen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Asiakaslähtöisyys, asukkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen, yksilöllinen hoito ja ohjaus, hyvä työilmapiiri.

– Tiina Kerkkänen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Tilat jakautuvat kolmeen siipeen, joiden keskellä on yhteiset oleskelu ja ruokailutilat. Siivet ovat Kuusela, Koivu ja Kallio. Asukkailla on omat huoneet. Yhteisistä tiloista pääsee lasitetulle terassille ja aidatulle takapihalle. Työntekijöiden mielestä Poikolanpihassa on: – Uudet, toimivat tilat, joissa asiakkaiden kanssa on helppo toimia. – Hyvä työilmapiiri. Kaikki auttaa toisiaan. On helppo kysyä apua. – Mahdollisuus vaikuttaa työpäivien sisältöön. – Hyvä perehdytys. On ollut mukavaa tulla taloon. – Asiakkaat ovat ihania. Heidän kanssaan on mukava tehdä työtä. – Asiakasosallisuutta kehitetään koko ajan. – Henkilökunta on joustavaa. – Kaikki tekee kaikkea. Ammattitaito pysyy hyvin hallussa. – Täällä on aikaa olla asiakkaiden kanssa. Asiakaspaikkoja Poikolanpihassa on 15.

Tehtävään sisältyy asiakkaiden päivittäiseen elämään liittyvää ohjaus-, kuntoutus- ja hoivatyötä sekä yhteistyötä asiakkaan läheisten ja yhteistyötahojen kanssa. Työtä määrittelevät asiakkaan osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja yksilöllistä elämän suunnittelua vahvistavat käytännöt.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee asumisen ohjaaja, sairaanhoitajia ja ohjaajia. Henkilöstöä on yhteensä 15 työntekijää.

Tiina Kerkkänen palveluesihenkilö
Poikolantie 4, 83900 Juuka
013 330 5428
tiina.kerkkanen@siunsote.fi

Päiväaikainen hoito järjestetään kerhotyyppisenä palveluna alueilla olevan tarpeen perusteella. Hoitoa järjestetään peruskouluikäisille lapsille, joka ei ole
vaaraksi itselleen tai toisille asiakkaille tai työntekijöille.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Työ on päivätyötä arkisin, työyhteisössä on tekemisen meininki, kaikkia autetaan ja tuetaan, ilo elää toiminnassamme.

– Anri Silvennoinen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus, asiakkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja vahvistaminen, asiakkaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen, asiakkaiden vuorovaikutustaitojen tukeminen taitojen tukeminen.

– Anri Silvennoinen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Meillä tilat vaihtelevat ja ensi kesälle on suunnitelmissa vaihtoehtoisia tiloja. Tilaratkaisut riippuvat siitä, paljonko asiakkaita tulee hoitoon. Työyhteisö kootaan joka kerta erikseen jokaiseen loma-ajan hoitoon.

Työtehtäviin sisältyy mm. tarvittaessa lääkehoitoa, ruokailuissa ja wc-käynneillä avustamista, aktiviteettien järjestämistä, ohjausta ja huolenpitoa kuntouttavalla työotteella unohtamatta lapsen yksilöllisesti tarvitsemaa lepoaikaa päivän aikana. Suunnittelemme lasten kanssa yhdessä erilaisia toimintoja heidän toiveensa huomioiden. 

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia, sosionomeja ja koulunkäynnin ohjaajia.

Elias Kaasinen palveluesihenkilö
Poikolantie 1, 83900 Juuka
013 330 5397
elias.kaasinen@siunsote.fi

Touhulassa järjestetään työ- ja päivätoimintaa aikuisille kehitysvammaisille henkilöille arkipäivisin. Työaika on klo 8–16 välisenä aikana.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Touhulassa työtä tehdään asiakaslähtöisesti. Touhulan touhuihin voi käydä tutustumassa Instagramissa @juuantoimintakeskus

– Tiina Kerkkänen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Asiakaslähtöisyys, asukkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen, yksilöllisyyden huomiointi, hyvä työilmapiiri.

– Tiina Kerkkänen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Touhula sijaitsee teollisuusalueella Juuassa. Se tarjoaa työ- ja päivätoimintaa aikuisille kehitysvammaisille henkilöille. Rakennus on jaettu työ- ja päivätoiminnan tiloihin. Toimintaa on myös yksikön ulkopuolella. Touhulan väki tekee retkiä ja osallistuu tapahtumiin. Järjestetään mukavia tapahtumia myös itse. Liikuntaa erilaisten pelien muodossa järjestetään säännöllisesti koulun liikuntasalissa ja ympäristössä. Teemme yhteistyötä Juuan muiden vammaispalvelujen yksiköiden kanssa.

Tehtävään sisältyy asiakkaiden päivittäistä ohjaamista ja tukemista sekä toiminnan suunnittelua. Yhteistyötä tehdään asiakkaan läheisten ja yhteistyötahojen kanssa. Työtä määrittelevät asiakkaan osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja yksilöllistä elämän suunnittelua vahvistavat käytännöt.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee työ-ja päivätoiminnan ohjaaja, ohjaajia ja ryhmäavustajia. Henkilöstöä on yhteensä seitsemän työntekijää.

Yhteystiedot

Tiina Kerkkänen palveluesihenkilö
Poikolantie 1, 83900 Juuka
013 330 5428
tiina.kerkkanen@siunsote.fi

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Siun sote huolehtii julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palveluista noin 163 400 pohjoiskarjalaiselle.

Toimimme Joensuun, Kiteen, Lieksan, Nurmeksen, Outokummun, Kontiolahden, Ilomantsin, Juuan, Liperin, Polvijärven, Rääkkylän, Tohmajärven ja Heinäveden alueella. Toimintamme tarkoitus on tukea, turvata ja tuottaa hyvinvointia, jotta Pohjois-Karjalassa olisi hyvä elää.

Siun sote toimi kuntayhtymänä vuodesta 2017 alkaen. Siun sote muuttui kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi 1.1.2023.

Tietoturvaseloste