Joensuu

Joensuu on Pohjois-Karjalan pääkaupunki, Saimaan rannalla Kolin kupeessa sijaitseva Itä-Suomen helmi. Opiskelijakaupungin elämänmeno on nuorekkaan vauhdikasta, sillä joka kolmas vastaantulija on alle 30-vuotias. Joensuussa luonto on upeaa, koulut sekä päiväkodit pelaavat ja yrityselämä kukoistaa, mutta ennen kaikkea meidät tunnetaan välittömästä joensuulaisesta luonteenlaadusta.

Kun joensuulaisia itseään pyydettiin kuvailemaan kotikaupunkinsa parhaita puolia, suosituimmat sanat vastauksissa olivat: ihmiset, leppoisuus, vieraanvaraisuus ja välittömyys.

Siun sote Joensuussa

Joensuussa tuotetaan ikääntyneiden palveluita, terveys- ja sairaanhoitopalveluita ja perhe- ja sosiaalipalveluita. Joensuusta löydät myös Pohjois-Karjalan keskussairaalan sekä Siilaisen kuntoutumiskeskuksen.

Ikääntyneiden palvelut:

Rantakylä-Karsikon kotihoidon työyhteisö on avoin ja iloisen pirskahteleva. Siinä yhdistyy osaaminen eri terveydenhuollon aloilta sekä pitkäaikainen kotihoidon kokemus. Työyhteisönä olemme iso, mutta tiimeihin jakautuminen lisää yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunnetta. Kotihoidon asiakasmäärä on noin 130-150 asiakasta.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Jos olet tiimipelaaja ja kaipaat työtä ikääntyneiden parissa uudistumismyönteisessä, moniammatillisessa, iloisessa ja rempseässä työyhteisössä, niin tervetuloa meille. Meillä työtä tehdään yhdessä toisia kunnioittaen ja auttaen asiakkaiden tarpeet etusijalla huomioiden. Meille tullessa ei tarvitse olla ”kaikki osaava”, koska mielellämme opetamme uutta ja sitä myötä vahvistamme työntekijöiden osaamista. Kotihoito tarjoaa itsenäistä, vaihtelevaa ja vastuullista työtä, mutta hyvä työyhteisö tarjoaa erinomaisen taustatuen. Yhdessä olemme vahvempia ja osaavampia! :)”

– Mirva Kuokkanen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Laadukas ja oikea-aikainen asiakastyö kotihoidossa. Tyytyväiset asiakkaat. Hyvinvoiva ja työstä nauttiva henkilöstö. Henkilöstö kokee tärkeänä yhdessä tekemisen eli tiimityön ja osaamisen kehittämisen käytännönläheisesti.”

– Mirva Kuokkanen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Tiimeissä huolehditaan toisista ja asiakkaiden asioiden hoitumisesta. Työyhteisössämme näkyy monikulttuurisuus rikkautena ja olemmekin erilaisuuden hyväksyviä. Varsinkin opiskelijaohjauksessa olemme erityisen hyviä. Meillä on kouluttautunut useita oppisopimusopiskelijoita. Työyhteisössä vallitsee yhdessä tekemisen meininki ja osaamista jaetaan yli tiimirajojen. Työtoiminnan kululle on laadittu selkeät raamit, ja vastuuhenkilöt omissa töissään tekevät työtä niin asiakkaiden kuin työntekijöiden sekä organisaation eteen. Toimistotilamme sijaitsee Rantakylän terveysaseman toisessa kerroksessa, jossa jokaisella tiimillä on omat tiimihuoneensa. Työyksikössä työskennellään pareittain työhuoneissa. Työyksiköstä löytyy taukotila ja WC + pukuhuonetilat. Kotihoidossamme työntekijät liikkuvat organisaation leasingautoilla, omilla autoilla, työyksikön tai omilla polkupyörillä ja jalan. Nykyisin ajokorttia pidetään pakollisena yksikköön töihin tullessa, ja oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

Palveluesihenkilö vastaa yksikön johtamisesta (kuten esimerkiksi taloudenhallinta ja organisaation toiminnan raameista), henkilöstöhallinnasta ja rekrytoinnista yhdessä rekrytointiyksikön kanssa. Palveluvastaava vastaa yksikön asiakasrajapinnasta (kuten asiakasvirta ja yhteistyöstä sosiaalipalveluohjauksen kanssa), työvuorosuunnittelusta henkilöstölle, yksikköön saapuvien toisen asteen opiskelijoiden ja amk-opiskelijoiden harjoitteluohjaajien suunnittelusta yhdessä yksikön opiskelijavastaavien kanssa.

Sairaanhoitajat huolehtivat kotisairaanhoidollisista asioista yksikössä asiakkaiden kohdalla. He toimivat työpareittain tiimivastaavina omille tiimeille. Yksikössä hoitohenkilöstö on jaettu kolmeen tiimiin. Tällä hetkellä kotisairaanhoitajat tekevät päivätyötä ja jonkin päivystysviikonlopun (aamuvuorot) vuodessa. Kotisairaanhoitajat vastaavat osin oman työn suunnittelusta.

Lähihoitajat ja kodinhoitajat tekevät kotihoidon perushoitotyötä asiakkaiden kodeissa. Tällä hetkellä työ on kaksivuorotyötä (aamu- ja iltavuoro lähihoitajille ja kodinhoitajille). Myös kodinhoitajilla on lääkeluvat, ja he osallistuvat asiakkaiden luona lääkehoidon toteutukseen. Lähihoitajat tekevät tiivistä yhteistyötä sairaanhoitajien kanssa. Yksikössä on jatkuvasti oppisopimusopiskelijoita (lähihoitaja), ja lähihoitajat vastaavat heidän ohjaamisesta.

Ketä meillä työskentelee:

Palveluesihenkilö, palveluvastaava, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja kodinhoitajia. Lisäksi yhteistyötä tehdään tiiviisti terveyspalveluiden (lääkäripalvelut) ja terapiapalveluiden (fysioterapeutit ja toimintaterapeutit) kanssa. Yhteensä henkilöstä on 44 työntekijää.

Mirva Kuokkanen palveluesihenkilö
Ruoritie 3, 2krs. 80160 Joensuu
013 330 7017
mirva.kuokkanen@siunsote.fi

Niinivaaran kotihoidon alueella on neljä tiimiä, joissa työskentelee sairaanhoitajia ja lähihoitajia vastaten asiakkaiden hoidosta yhdessä. Asiakkaamme ovat pääasiassa ikäihmisiä, mutta joukossa on myös monisairaita, päihde- ja mielenterveysasiakkaita. Asiakkaita alueella on keskimäärin noin 160.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meillä täällä Niinivaaran kotihoidossa on hyvä tekemisen meininki ja hyvää tiivistä yhteistyötä tekevä porukka. Työmme on vaativaa, vastuullista ja laaja-alaista. Yhdessä asioita tehden takaamme asiakkaille parhaan mahdollisen hoidon.

– Oili Hakkarainen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Hyvinvoiva ja tyytyväinen asiakas. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö. Arvojamme ovat asiakaslähtöisyys, turvallisuus, vastuullisuus, avarakatseisuus ja yhdenvertaisuus.

– Oili Hakkarainen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Työssä korostuvat vastuullinen päätöksentekotaito, hyvät vuorovaikutustaidot sekä tiimi- ja verkostotyöosaaminen. Työ kotihoidossa on monipuolista ja mahdollistaa oman osaamisen ja ammattitaidon laaja-alaisen käytön sekä itsenäisen työskentelyn. Ota mukaasi avointa mieltä, rohkeutta kysyä ja tarttua erilaisiin tehtäviin. Hoitajan ammatissa kehitytään koko työuran ajan.

Työtehtäviisi kuuluvat esimerkiksi asiakkaan hoitoon liittyviä tehtäviä koulutuksesta riippuen, erilaisten ohjelmien, kuten Medimobi ja Mediatri, käyttöä, turvallista lääkehoitoa, mukaan lukien injektiot, rokotukset ja lääkeautomaatit. Moniammatillista yhteistyötä tehdään lääkärien, fysio- ja toimintaterapeuttien, proviisorien, ravitsemusterapeuttien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Ketä meillä työskentelee:

Palveluesihenkilö, palveluvastaava, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja terveydenhoitaja. Yhteensä henkilöstä on 46 työntekijää.

Oili Hakkarainen palveluesihenkilö
Suvikuja 2, 80200 Joensuu
013 330 6853
oili.hakkarainen@siunsote.fi

Keskitettyjen palveluiden työyhteisön toimistotilat sijaitsevat Rauhankadulla. Kotihoito keskitetyt palvelut on monen pienemmän erikoisyksikön kokoava yksikkö. Turva-auttajatiimi, yöpartio, yöapu ja kotiutustiimi toimivat Joensuun kantakaupungin alueella. Etähoivan yksikön toiminta kattaa koko hyvinvointialueen.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meillä on positiivinen, innovatiivinen, tukea antava ja kannustava työympäristö. Monipuolisen työn mukana tulee mahtava tiimi.

– Leena Ilvonen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Meille arvokasta on asiakaslähtöisyys, asiakkaan kohtaaminen, hoitotyön laadukkuus ja turvallisuus.

– Leena Ilvonen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Työ eri yksiköissä on monipuolista, ja osaamista edellytetään kuntouttavasta hoitotyöstä, hoidon tarpeen arvioinnista sekä etäyhteyksin tapahtuvasta ohjaavasta hoitotyöstä.

Ketä meillä työskentelee:

Palveluesihenkilö, palveluvastaava, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja hoiva-avustajia. Yhteensä henkilöstä on 46 työntekijää.

Leena Ilvonen palveluesihenkilö
Rauhankatu 1b, 80100 Joensuu
013 330 6918
leena.ilvonen@siunsote.fi

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Enon kotihoito sijaitsee remontoiduissa tiloissa, missä työyhteisössä viljellään paljon huumoria. Työyhteisössä on monipuolista osaamista, ja vastuut on jaettu niin, ettei kuormitus pääse kohdistumaan yhdelle henkilölle.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tervetuloa meidän huippuporukkaan tekemään monipuolista, juuri itsesi näköistä työtä. Työtehtävät ovat monipuolisia. Maisemat ja asiakkaat vaihtuu, mikään päivä ei ole samanlainen. Työ on itsenäistä ja vastuullista mutta aina autetaan ja neuvotaan toinen toisiamme. Työyhteisössä et jää yksin. Perehdytämme uudet työntekijät. Töihin voi tulla hyvillä mielin.

– Miia Sorjonen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Asiakas voi asua mahdollisimman pitkään kotona. Tyytyväiset asiakkaat. Asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Hyvä vuorovaikutus asiakkaiden kanssa (voi keskustella asiasta kun asiasta), onnistumisen ilot (kuten kuntoutuminen).

– Miia Sorjonen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Kotihoidon työssä työntekijällä on mahdollisuus kohdata asiakkaat henkilökohtaisesti. Työssä huomioidaan jokaisen yksilön ainutlaatuiset tarpeet ja toiveet, jotta voidaan tarjota asiakkaille parasta mahdollista hoivaa ja tukea. Työtehtäviin kuuluvat avustaminen päivittäisissä toiminnoissa, lääkehuolto, haavahoidot, terveyden seuranta sekä sosiaalinen vuorovaikutus.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Yhteensä henkilöstä on 30 työntekijää.

Miia Sorjonen palveluesihenkilö
Kunnantie 2, 81200 Joensuu
013 330 6681
miia.sorjonen@siunsote.fi

Vaarat-Pyhäselkä kotihoito toimii laajalla maantieteellisellä alueella Joensuun eteläosassa. Kotihoitoa annetaan Hammaslahden, Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran alueiden asiakkaille. Kotihoidon toimisto sijaitsee Kiihtelysvaarassa, mutta sekä Hammaslahdessa että Tuupovaarassa on hoitajien käytettävissä työpiste ja taukotila muiden toimijoiden kanssa yhteisissä tiloissa. Kotihoidon asiakkaita on noin 80-90.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Kotihoidon työ on monipuolista ja palkitsevaa. Jokainen päivä on erilainen ja kotihoitotyössä pääsee auttamaan todellisessa avun tarpeessa olevia ihmisiä. Kotihoito on työyhteisönä monimuotoinen ja moniammatillinen. Työ on vaativaa, mutta opettavaista. Maaseutualueella työhön kuuluu myös pitkiä ajomatkoja vaaramaisemissa.

– Mervi Kerkkänen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Siun soten arvojen mukaisesti arvokasta on asiakaslähtöisyys, turvallisuus, vastuullisuus, avarakatseisuus ja yhdenvertaisuus.

– Mervi Kerkkänen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Kotihoidon palveluihin kuuluvat sairaanhoidolliset tehtävät, kuten lääke- ja haavahoitojen toteutus ja seuranta. Lisäksi tarjoamme apua henkilökohtaisessa hygieniassa ja vaatehuollossa, mukaan lukien tarvittaessa pyykin kuljetus pesulan hakupisteeseen. Palveluihimme sisältyy myös ravitsemuksen varmistaminen, joka kattaa avustamisen aamu-, väli- ja iltapalan valmistuksessa, aterioiden tilaamisessa ja lämmittämisessä sekä avustamisen ruokaostosten tekemisessä. Suoritamme myös ravitsemustilan arvioinnin asiakkaan hyvinvoinnin varmistamiseksi. Tukemme asiakkaan toimintakykyä noudattaen laadittua kuntoutumissuunnitelmaa. Huolehdimme myös kodin siisteydestä ja lämmittämisestä silloin, kun asiakas ei itse kykene. Asiakasta voidaan avustaa myös välttämättömissä lumitöissä (rappuset, kulkuväylät), turvalaitteiden ja teknologian asennuksessa ja käytössä, apuvälineiden hankinnassa ja muutostöiden vireille laittamisessa sekä etuisuuksien hakemisessa.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Yhteensä henkilöstä on 23 työntekijää.

Mervi Kerkkänen palveluesihenkilö
Taanotie 4 B, 82140 Kiihtelysvaara
013 330 6661
mervi.kerkkanen@siunsote.fi

Sireenipihan hoivakoti sijaitsee Joensuun keskustan tuntumassa Niinivaaralla. Elämme Sireenipihassa tavallista arkea ilon kautta!

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tervetuloa monikulttuuriseen työyhteisöön!

– Satu Burtsoff, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Asukkaat saavat elää omannäköistään elämää.”

– Satu Burtsoff, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Sireenipihassa järjestetään laadukasta ja moniammatillista asumispalvelua sekä tuetaan asukkaiden toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä. Sireenipihassa on 60 asiakaspaikkaa.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoiva-avustajia, fysioterapeutti, sosiaaliohjaaja, viriketyöntekijä, keittiötyöntekijä, palveluvastaava ja palveluesihenkilö. Yhteensä henkilöstöä on 52 työntekijää.

Satu Burtsoff palveluesihenkilö
Nepenmäenkatu 15 A, 80200 Joensuu
050 438 7611
satu.burtsoff@siunsote.fi

Koivupihan hoivakoti toimii useammassa kerroksessa ja mahdollistaa monipuolisia asumisvaihtoehtoja, mukaan lukien ympärivuorokautista asumista, vuorohoitoa, yhteisöllistä asumista sekä kriisipaikkoja

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Koivupihan henkilökunta ottaa lämpimästi uuden työntekijän vastaan, hän saa riittävästi perehdytystä ja tukea sekä apua työkavereilta.

– Maria Kurki-Hirvonen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Asukkaiden ja heidän omaisten hyvä palaute, tehdä työtä erilaisten ihmisten kanssa, sekä kehittää ikäihmisten asumispalveluita, taata ikäihmisille laadukasta hoitoa ja hoivaa.

– Maria Kurki-Hirvonen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Työyhteisön jäsenet koostuvat eri ammattiryhmistä, jotka tekevät yhteistyötä saumattomasti asukkaiden hyvinvoinnin takaamiseksi. Tärkein tehtävämme on taata asukkaille päivittäinen hoiva ja tuki sekä edistää heidän toimintakykyään. Tämä edellyttää tiimityötä ja joustavuutta, sillä jokaisen asukkaan tarpeet ovat yksilöllisiä ja voivat vaihdella päivittäin.

Asukkaiden yhteisöllinen asuminen mahdollistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen ja vertaistuen, mikä tuo iloa ja merkitystä heidän arkeensa. Työyhteisön tehtävänä on edistää yhteisöllisyyttä ja järjestää erilaisia aktiviteetteja ja tapahtumia, jotka innostavat asukkaita osallistumaan ja luomaan ystävyyssuhteita. Koivupihassa on yhteensä 51 asiakaspaikkaa.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoiva-avustajia, fysioterapeutti, sosiaaliohjaaja, viriketyöntekijä, palveluvastaava ja palveluesihenkilö. Yhteensä henkilöstöä on 39 työntekijää.

Maria Kurki-Hirvonen palveluesihenkilö
Kirkkokatu 13, 80100 Joensuu
013 330 6846
maria.kurki-hirvonen@siunsote.fi

Riihisärkän asumisyksikkö on syksyllä 2022 avautunut uusi yksikkö. Yksikkömme erikoisuutena on kaksi sisäpihaa eli aistipuutarhaa. Meillä korostuu yhteisöllisyys asukkaiden kanssa yhdessä tehden.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meillä on avoin ja hyvä työyhteisö. Arvostamme jokaista työntekijää omana persoonana. Annamme toisillemme palautetta tehdystä työstä. Moniammatillisuus on työyhteisömme rikkaus. Autamme toisiamme. Meillä et jää yksin. Lupaamme sinulle hyvän perehdytyksen.

– Päivi Sallinen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Meille on arvokasta asukkaan mielekäs arkielämän tukeminen. Arvostamme moniammatillista työyhteisöä toinen toisiamme tukien. Koemme moniammatillisen työyhteisön rikkautena ja voimavarana. Meille on tärkeää yhteisöllisyys, meillä on avoin vuorovaikutuksen kulttuuri, teemme asioita yhdessä toisiamme auttaen.

– Päivi Sallinen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Kaikkien ammattiryhmien työtehtävänä on avustaa ja tukea asukkaiden arkielämää heidän yksilöllisten tarpeiden mukaan omaa ammattitaitoaan hyödyntäen moniammatillisessa työyhteisössä. Riihisärkässä on yhteensä 62 asiakaspaikkaa.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoiva-avustajia, fysioterapeutti, sosiaaliohjaaja, viriketyöntekijä, palveluvastaava ja palveluesihenkilö. Yhteensä henkilöstöä on 36 työntekijää.

Päivi Sallinen palveluesihenkilö
Riihisärkänkatu 8, 80160 Joensuu
013 330 8543
paivi.sallinen@siunsote.fi

Noljakkakoti on keväällä 2022 avattu hoivakoti, joka sijaitsee Noljakassa osoitteessa Noljakantie 6 (pelastuslaitoksen vieressä). Noljakkakoti tarjoaa yhteisöllistä asumista sekä ympärivuorokautista hoivaa (tehostettua palveluasumista) ja huolenpitoa muisti- ja monisairaille ikäihmisille.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meillä Noljakkakodilla huumori kukkii ja nauru raikaa, ja se toimii haastavan työn vastapainona. Työyhteisössämme jokainen ammattiryhmä on samanarvoinen ja jokainen uusi ”Noljakkakotilainen” otetaan joukkoomme ilomielin mukaan! 🙂 Tervetuloa meille Noljakkakodille!

– Ninni Käyhkö, palveluvastaava

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Arvokasta työssämme on asukkaidemme kokonaisvaltainen kuunteleminen ja kohtaaminen, asiakaslähtöinen toiminta ja kuntouttava työote. Lisäksi arvokasta meille on asiakkaan omannäköisen ja mielekkään elämän ylläpitäminen.

– Ninni Käyhkö, palveluvastaava

Meidän toiminta:

Noljakkakodilla on uudet, keväällä 2022 valmistuneet tilat. Meillä on moniammatillinen työyhteisö, joka toimii yhteistyössä asiakkaidemme parhaaksi. Asukkaita palveluiden piirissä on yhteensä 60, ja lisäksi yksikössä on pariskuntahuoneita, jossa hoidettavan puoliso voi olla vuokralla.

Noljakkakodissa teemme moniammatillista yhteistyötä muun muassa lääkärin, sosiaalityöntekijän ja palveluohjaajien kanssa. Yksikössämme pääsee oppimaan erilaisista neurologisista sairauksista, sekä muistiin- ja toimintakykyyn vaikuttavista sairauksista ja niiden hoidosta. Lisäksi pääsee perehtymään erilaisisiin kansansairauksiin ja niiden hoitoon ikääntyneillä. Noljakkakodilla toteutetaan kuntouttavaa ja toimintakykyä ylläpitävää perushoitotyötä asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Työhön kuuluu myös hoitotyön suunnittelua ja kirjaamista. Ikääntyneiden kanssa työskentelyssä korostuvat turvallinen lääkehoito, ammatillinen vuorovaikutus muistisairaan asiakkaan kanssa sekä kuntouttava ja arkea piristävä virkistystoiminta.

Ketä meillä työskentelee:

Noljakkakodin henkilöstöön kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoiva-avustajia, fysioterapeutti, sosiaaliohjaaja ja viriketyöntekijä. Lisäksi Noljakkakodissa on palveluesihenkilö ja palveluvastaava. Yhteensä henkilöstöä on 45 työntekijää.

Laura Tukiainen palveluesihenkilö
Noljakantie 6, 80130 Joensuu
013 330 6536
laura.tukiainen@siunsote.fi

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut:

Vastaanottopalvelut:

Terveysaseman kiinteistö on 1980-luvun lopulla valmistunut, ja sen tilat ovat edlleen toimivat tähän hetkeen. Työyhteisö on erilaisuutta ja erilaista osaamista arvostava, yhteisen hyvä eteen tekevä ”tiimi”.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tervetuloa avoimin mielin mukavaan ja kannustavaan porukkaan!

– Sari Lamminsalo, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Meille arvokasta on asiakkaan saama hyvä ja turvallinen hoito.”

– Sari Lamminsalo, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Työtehtävät terveysasemalla ovat hoitotyö avovastaanotolla, itsenäinen vastaanotto, lääkärin avustaminen toimenpiteissä sekä puhelinpalvelu.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia, fysioterapeutteja, lääkäreitä ja sosiaalityöntekijöitä. Henkilöstöä on yhteensä noin 30 työntekijää.

Sari Lamminsalo osastonhoitaja
Ruoritie 3, 80160 Joensuu
013 330 8582
sari.k.lamminsalo@siunsote.fi

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Keskisen alueen psykiatrinen kuntoutus on osa mielenterveys- ja päihdepalveluita ja tarjoamme monipuolisesti mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaille erilaista kuntouttavaa toimintaa, ohjausta ja neuvontaa. Kotikuntoutus ja ryhmämuotoinen hoito sijaitsee keskussairaalan L2-talon K-kerroksessa. Vastaanotto ja pitkävaikutteiset injektiohoito Joensuun keskustasta os. Torikatu 30 B, 3-kerros.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Hei Meillä on hyvä tiimihenki, ja toimivat työtavat, jossa kukaan ei kaadu työmäärän alle. Autamme toisiamme, puhumme asiat auki, joten yhteishenki on meillä hyvä. Työtä on tietenkin paljon, mutta tiimissä kukaan ei jää asioiden kanssa yksin. Työ on itsenäistä, omaa ammattitaitoa saa ja tuleekin käyttää monipuolisesti. Päivät eivät ole koskaan samanlaisia. Ja jos pidät liikkuvasta työstä, tässä työssä sitä saa toteuttaa.

– Tuija Kähkönen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Auttaa pitkäaikaisesti psyykkisesti sairastunutta henkilöä. Auttaa häntä selviämään itsenäisessä asumisessa, auttaa häntä virastoasioissa, sekä etuisuuksien haussa. Olemme tämän asiakaskunnan puolestapuhujia, ja rinnalla kulkijoita. Iloitsemme yhdessä asiakkaan onnistumista ja pärjäämisestä.”

– Tuija Kähkönen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Kuntoutustyöryhmässä hoidetaan pääasiassa sch, skitsotyyppien häiriöitä, harhaluuloisuushäiriöitä, mielialahäiriöitä sekä neuropsykiatrista valmennusta. Psykiatrinen kuntoutus on kotiin vietyä palvelua, puhelinvastaanottoa sekä etäkontaktein tehtyä hoitoa. Psykiatriseen kuntoutukseen kuuluun myös vastaanottotyöskentelyä, joka toimii Torikadulla. Tänne on keskitetty avohoidossa olevien psykoosiasiakkaiden injektiohoito sekä tapaamme siellä myös vastaanottoasiakkaita. Psykiatriseen kuntoutukseen kuuluu myös koko Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Hoitokoordinaattoripuhelinpalvelu, joka kattaa koko Pohjois-Karjalan asukkaat. Hoitokoordinaattorit ohjaavat ja opastavat asiakkaita, kun tulee tarvetta mielenterveys- ja päihdeasioiden osalta. Joko vastaanotolle tai he selvittävät tilannetta jo puhelun aikana. Uutena hoitokoordinaattoritoiminnassa on chat-mahdollisuus. Psykiatrisessa kuntoutuksessa toimii myös sairaanhoitaja työparina pidettävät ryhmämuotoisen hoidon hoidolliset ryhmät. Tässä asiakkaat kokoontuvat säännöllisesti L2-Talon ryhmätilassa ja näissä on mahdollisuus myös yksilökeskusteluun, mutta kokemuksen mukaan ryhmädynamiikka voi antaa paljon voimavaroja, kun mukana myös vertaistuellinen näkökulma. Psykiatrisessa kuntoutuksessa on neljä autoa, jolla asiakkaiden luona käydään kotona, mutta myös polkupyörällä ja kävellen, koska suurin osa asiakkaista on kantakaupungin alueella. Myös työparina toteutetaan kotikäyntejä, mutta pääasiassa yksin käydään kotikäynneillä.

Psykiatrisen kuntoutuksen pääasiallinen toiminta koostuu seuraavista asioista: voinnin ja toimintakyvyn seuranta kotikäynneillä, lääkehoidon ja laboratoriokokeiden seuranta, itsenäisen asumisen hallinta (kodinhoito, ruokailu, lääkehoito ja raha-asiat). Psykoedukatiivinen ohjaus- ja neuvonta, supportiivinen keskustelu, altistamisharjoitukset, aktivointia kodin ulkopuoliseen toimintaan, tutustumiskäyntejä kuten harrastus tai järjestöt, ystävyys-suhteet, asioiden hoito, perhe- ja verkostotapaamiset, hoidolliset ryhmät.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, toimintaterapeutteja, psykologeja, lääkäreitä, ohjaajia. Henkilöstöä on yhteensä noin 32 työntekijää.

Tuija Kähkönen osastonhoitaja
013 330 7893
tuija.kahkonen@siunsote.fi

Keskisen alueen koulu- ja opiskeluterveydenhuolto toimii Joensuun kantakaupungin, Pyhäselän, Vaarojen, Enon ja Uimaharjun alueen kouluissa ja oppilaitoksissa. Oppilaita ja opiskelijoita kouluissa on yhteensä 12 636. Toimimme kouluilla itsenäisesti omissa vastaanottohuoneissa. Työaika on joustava, ja se sijoittuu arkisin 8 – 16 väliselle ajalle.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tervetuloa meille, mahtavien ja toistaan tukevien terkkareiden työporukkaan! Työyhteisö ja sen ilmapiiri on energinen, huumorintajuinen ja rento. Pyrimme kehittämään työtapoja ja muokkaamaan niitä lasten ja nuorten nykypäivän tarpeisiin sopiviksi. Työ on monipuolista, antoisaa ja saat itse vaikuttaa työpäiviesi sisältöön. Tukea ja konsultaatioapua saa aina kollegoilta, vaikka koululla oletkin ainoa terveydenhuollon ammattilainen..

– Raija Lappalainen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Arvokkainta on hyvän palautteen saaminen lapselta, nuorelta tai perheeltä. On arvokasta huomata, miten luottamussuhde oppilaiden kanssa syventyy. Jokainen oppilas on yhdenvertainen, omanlaisensa yksilö. Työ on hyvin itsenäistä, jolloin oppii arvostamaan kollegoiden tukea ja avointa, keskustelevaa työyhteisöä todella paljon. Arvokasta tässä työssä on myös se, että työpäivänsä saa suunnitella itsenäisesti ja yhdestäkään päivästä ei tarvitse suunnitella samanlaista, vaan omaa luovuutta saa käyttää työssä hyvin vapaasti.”

– Raija Lappalainen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Meillä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tehdään koululaisten ja opiskelijoiden määräaikaistarkastukset sekä kohdennetut tarkastukset erityisen tuen tarpeessa oleville. Työhön kuuluu edellä mainittujen lisäksi mm. rokottamista, koulupäivänä sattuneiden tapaturmien arviointia ja hoitamista, erilaisia ohjauskäyntejä ja moniammatillisiin työryhmiin osallistumista. Lisäksi työhön kuuluu terveyttä edistävien oppituntien ja tapahtumien suunnittelu, järjestäminen ja pitäminen.

Asiakasryhmää ovat alakouluikäiset lapset, yläkouluikäiset nuoret sekä toisen asteen opiskelijat. Perheiden kanssa tehdään paljon yhteistyötä, koska suuri osa asiakkaista on alaikäisiä.

Ketä meillä työskentelee:

Meidän yksikössämme työskentelee terveydenhoitajia. Yhteistyötä tehdään opettajien, koulupsykologien, kuraattoreiden sekä muun koulun henkilöstön kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin toimijoiden, sosiaalipuolen ja perusterveydenhuollon palveluiden toimijoiden kanssa. Henkilöstöä on yhteensä noin 26,5.

Raija Lappalainen, osastonhoitaja
013 330 5774
raija.lappalainen@siunsote.fi

Sairaalapalvelut:

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Osasto 2G on vatsaelinkirurginen vuodeosasto. Meillä 22 vuodepaikkaa ja 2 valvontapaikkaa, jossa hoidetaan vakavasti ja akuutisti sairaita potilaita. Noin 80 % potilaista tulee päivystyksellisesti kaikkina vuorokauden aikoina, ja Lp-potilaat siirtyvät LEIKO-yksikön kautta osastolle leikkauksen jälkeen.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meillä oppii paljon muun muassa nestehoidosta ja lääkehoidosta. Meillä on huippuporukka, huumori on yksi meidän voimavara. Osastolla tehdään parityöskentelyä ja uuden työntekijän työparina on kokenut hoitaja. Näin uusi työntekijä ei joudu ottamaan liian suurta vastuuta heti alkuun. Yhteistyö eri ammattiryhmien välillä toimii hyvin.

– Virva Pellinen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
Potilaiden kokemus siitä, että he ovat saaneet hyvää hoitoa. Lisäksi se, että jokainen työntekijä kokee olevansa tärkeä osa työyhteisöä. Yhteisöllisyys ja huumori.

– Virva Pellinen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Työskentelemme hoitotyössä työpareina. Osastolla työskentelyssä korostuu moniammatillisuus ja potilaiden kokonaisvaltainen hoito. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat työvuorossa potilaan hyvästä perushoidosta huolehtiminen, potilaan elintoimintojen seuranta ja hoito, lääkehoito, kivun seuranta ja hoito, ravitsemuksesta huolehtiminen sekä potilaan ohjaus, neuvonta ja henkinen tukeminen.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, lääkäreitä, fysioterapeutti, sihteereitä, osastofarmaseutti ja hoiva-avustaja. Henkilöstöä on yhteensä noin 30 työntekijää.

Virva Pellinen osastonhoitaja
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
013 330 3148
virva.pellinen@siunsote.fi

Osasto 4K on 24-paikkainen kirurginen osasto, jossa hoidetaan THX- ja verisuonikirurgisia, plastiikkakirurgisia, urologisia, KNK-sekä suu-, hammas- ja leukasairauksien potilaita, ortopedisia tulehduspotilaita ja silmäsairauksien potilaita. Osasto toimii 24/7 periaatteella ja pääosa potilaista saapuu osastolle päivystyksellisesti.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meillä on huiput työntekijät ja avoin ja positiivinen ilmapiiri. Työ on haastavaa ja joka päivä oppii uutta. Uutta työntekijää ei jätetä yksin. Työpari työskentely auttaa perehtymisessä. Pomotkaan eivät ole hassumpia. Meillä työvuorot suunnitellaan itse!

– Päivi Sinkkonen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Potilas saa laadukasta ja hyvää hoitoa. Työn arvostus ja työntekijöiden jaksaminen työssä.

– Päivi Sinkkonen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Työyhteisö on positiivinen ja auttavainen. Työtilat ovat erinomaiset ja toimintaan sopivat. Työtehtäviä ovat kirurgisen potilaan hoitotyö, sisältäen lääke-ja kivunhoidon, haavahoitoa, lääkärin avustaminen toimenpiteissä sekä perushoitoa ja kuntoutusta. Osastolla 4K hoidetaan usean erikoisalan potilaita, kuten THX-ja verisuonikirurgisia-, urologisia-, plastiikkakirurgisia-, KNK, suu-,leuka, hammassairauksien sekä silmäsairauksien potilaita. Ortopediset infektiopotilaat hoidetaan myös osastolla 4K. Potilaspaikkoja on yhteensä 24 ja kaksi ylipaikkaa.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoiva-avustajia, lääkäreitä, laitoshuoltajia, osastofarmaseutti, fysioterapeutti, osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja. Henkilöstöä on yhteensä 22 työntekijää.

Päivi Sinkkonen osastonhoitaja
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
050 387 8353
paivi.sinkkonen@siunsote.fi

Naistenkeskukseen on valmistumassa uudet nykyaikaiset tilat vuonna 2026. Tällä hetkellä toimimme moderneissa väistötiloissa, jotka ovat remontoitu juuri meidän toimintaamme sopiviksi. Naistenkeskuksessa toimii synnytyssali, vuodeosasto sekä äitiys-, naistentautien- ja hormonipoliklinikka. 

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tervetuloa mukaan aktiiviseen ja monipuoliseen työyhteisöön jossa sinua arvostetaan.

– Tiina Hartikainen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Merkityksellinen työ ja hyvä työyhteisö.

– Tiina Hartikainen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Sairaalassamme syntyy yli 1000 vastasyntynyttä vuodessa asiantuntevien kätilöiden avustamana ja teemme tiivistä yhteistyötä synnytyssalin ja vuodeosaston välillä. Synnytyssalissa toimii naistentautien ja synnytysten päivystystoiminta sekä SERI-keskus. 14-paikkaisella vuodeosastolla hoidetaan raskaana olevia, synnyttäneitä ja naistentautien sekä gynekologisia syöpäpotilaita. Toteutamme osastolla perhekeskeistä hoitotyötä. Naistenkeskuksen poliklinikoilla tutkitaan ja hoidetaan raskaana olevia sekä gynekologisia potilaita. Sikiöseulonnat toteutetaan koulutettujen UÄ-kätilöiden toimesta. Toimintaamme kuuluu myös kätilöiden vastaanottotoiminta seksuaaliterveys-, synnytyspelko- ja imetyspoliklinikalla sekä synnytysvalmennustoiminta.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee kätilöitä, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja gynekologeja. Henkilöstöä on yhteensä noin 70 työntekijää.

Tiina Hartikainen osastonhoitaja
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
013 330 3065
tiina.m.hartikainen@siunsote.fi

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

2K:lla hoidamme sisätautien- ja keuhkosairauksien erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitoa tarvitsevia potilaita. Osastomme on tällä hetkellä 30-paikkainen ja jaettu kahteen tiimiin. Suurin osa potilaistamme saapuu päivystyksestä akuutin sairauden tai kroonisen sairauden pahenemisen vuoksi, mutta meillä hoidetaan myös saattohoitovaiheessa olevia potilaita.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tervetuloa mukaan iloiseen ja aktiiviseen työporukkaan! Osaamisen kehittyminen meillä on varmaa ja käytämme perehdyttämisen tukena työparityöskentelyä. Työvuorosuunnittelussa pyritään huomioimaan toiveet ja yksilölliset tarpeet. Meillä kaikkia työntekijöitä arvostetaan ja saat esihenkilöiden tuen työhösi. Työyhteisön hyvä ilmapiiri, huumorintaju ja yhteistyön tekeminen on voimavaramme ja vaalimme sitä mm. säännöllisellä yhteisellä tyhy-toiminnalla.

– Päivi Leppänen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Potilaslähtöinen yksilöllinen hyvä hoito.

– Päivi Leppänen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Osasto 2K sijaitsee Keskussairaalan K-siivessä. Työ on kolmivuorotyötä. Teemme moniammatillista yhteistyötä yksikössä ja eri tahojen kanssa.

Työtehtäviin kuuluu kokonaisvaltainen akuuttivaiheen vuodeosastohoito, tutkimusvalmistelut, monipuolinen lääkehoito, laitehoidot, kivunhoito, kuntouttaminen, jatkohoidon suunnittelu ja järjestely. Potilaspaikkoja on 30.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia ja hoiva-avustajia. Henkilöstöä on yhteensä 30 työntekijää.

Päivi Leppänen osastonhoitaja
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
013 330 3478
paivi.leppanen@siunsote.fi

Osasto 3K kuuluu konservatiiviseen klinikkaryhmään. Erikoisaloinamme ovat neurologia, onkologia, hematologia, nefrologia ja ihotaudit. Yksikössä toimii vuodeosaston lisäksi neurologian valvonta, jossa hoito on vuodeosastohoitoa intensiivisempää ja akuutimpaa. Annamme vuodeosastolla myös sytostaattihoitoja ja hoidamme mm. hematologisia ja onkologisia infektiopotilaita, kipupotilaita, kantasolusiirtoa edeltävää hoitoa tarvitsevia potilaita ja palliatiivisia potilaita

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meillä on mukavat työkaverit ja mahdollisuus laajentaa ja syventää ammattiosaamista. Olemme nuorekas ja kehittymishaluinen työyhteisö. Meille tullessaan ei tarvitse olla kaiken osaaja; mahdollisuuksia ammatillisen kentän laajentamiseen ja oman osaamisen kehittämiseen on kuitenkin tarjolla. Esihenkilöt ovat tukenasi ja helposti lähestyttäviä. Moniammatillisuus kukoistaa ja jokainen työntekijä on arvokas omassa tehtävässään!

– Mari Komi, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Potilaan hyvä, oikea-aikainen, moniammatillinen ja yksilöllinen hoito.

– Mari Komi, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Meillä on mahtava yhteishenki ja työyhteisö; kukaan ei jää yksin ja apua saa aina. Potilashuoneet ovat 1-2 hengen huoneita. Hoidamme erilaisista syistä myös eristyspotilaita. Vuodeosastolla hoidamme yhteensä 22 potilasta, ja neurologian valvonnassa on 5 potilaspaikkaa. Työhön perehtyminen aloitetaan vuodeosastolta. Panostamme perehdytykseen, mikä suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Työpaikkaruokailu on mahdollista joko yksikön taukotilassa tai M-talon henkilöstöravintolassa.

Sairaanhoitajan ja lähihoitajan työt tapahtuvat monierikoisalaisella keskussairaalan vuodeosastolla. Yksikössä toimii myös neurologian valvonta. Munuaistautien osalta potilashoitoa tehdään muun muassa infektiotilanteissa tai munuaistilanteen huononemisen vuoksi. Munaissiirtopotilaita on yksikössä aika-ajoin jatkohoidossa, samoin peritoneaali- ja hemodialyysipotilaita. Yksikössämme pääsee toteuttamaan eritoneaalidialyysejä. Ihotautipotilaiden osalta teemme yksikössä muun muassa haavahoitoja.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, lääkäreitä, fysioterapeutteja, toimintaterapeutti, puheterapeutti, sihteereitä, laitoshuoltajia, hoiva-avustajia ja osastonhoitajat. Henkilöstöä on yhteensä noin 24 työntekijää.

Mari Komi osastonhoitaja
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
013 330 3505
mari.komi@siunsote.fi

Sydänkeskus tarjoaa sydänsairauksien monipuolista ja laadukasta hoitoa. Sydänkeskukseen kuuluu sydänosasto, sydänvalvonta, sydäntoimenpideyksikkö sekä sydänpoliklinikka. Tutkimme ja hoidamme potilaita, joilla voi olla sydänsairautena esimerkiksi sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta, läppävika, rytmihäiriöitä tai synnynnäinen sydänvika. Äkilliset sydäninfarktit hoidamme tarvittaessa pallolaajennuksella ympäri vuorokauden

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Hei! Täällä jo odotetaan innolla, että pääsemme tutustumaan juuri sinuun!

– Karoliina Sutinen, apulaisosastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Hyvä yhteistyö ja yhteishenki näkyy potilaiden laadukkaassa hoidossa. Potilaiden hoitoa kehitetään jatkuvasti uusilla hoitomenetelmillä ja henkilöstön koulutuksella.

– Karoliina Sutinen, apulaisosastonhoitaja

Meidän toiminta:

Meillä kierretään eri työpisteissä osaamisen mukaan. Työyhteisössä tuetaan toisiamme hyvinä ja huonoina hetkinä – koskaan et ole yksin. Työtehtävät vaihtelevat ammatin, osaamisen ja työpisteen mukaan, ottaen huomioon työntekijöiden vahvuudet ja kiinnostukset. Osasto 3A:lla on 21 potilaspaikkaa ja sydänvalvonnassa kahdeksan paikkaa.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoiva-avustaja, kardiologi, erikoistuvat lääkärit, farmaseutti, laitoshuoltaja sekä sihteeri. Henkilöstöä on yhteensä noin 70 työntekijää.

Piia Laakkonen osastonhoitaja
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
013 330 3289
piia.laakkonen@siunsote.fi

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Munuaiskeskukseen kuuluu hemodialyysi, kotihemodialyysi, vatsakalvodialyysi ja munuaispoliklinikka. Munuaiskeskuksessa on uudet tilat ja viihtyisä työympäristö. Meillä on positiivinen ja osaava työyhteisö, jossa tehdään tiimityötä. Yhteistyö todella toimii ja puhallamme yhteen hiileen. Teemme työtä suurella sydämellä ja huumorilla höystettynä.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tervetuloa meidän mahtavaan tiimiin! Meillä saat olla oma itsesi, tule sellaisena kuin olet. Meillä on rento ja huumorintajuinen porukka, jossa työt hoidetaan yhteistyöllä ja hymyssä suin.

– Sanna Karttunen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Toimintamme lähtökohtana on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tarjoamme turvallista, laadukasta ja yksilöllistä hoitoa. Pyrimme tarjoamaan kunkin asiakkaan tarpeisiin parhaiten vastaavaa hoitoa. Hyvinvointialuestrategian arvoista erityisesti asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja turvallisuus korostuvat työssämme. Seuraamme aktiivisesti hoitotuloksia ja toimintaamme ja kehitämme sitä asiakkaiden parhaaksi. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin, riittävyyteen ja osaamiseen, jotta voimme tarjota parasta mahdollista hoitoa. Osaavalla henkilöstöllä vaikutetaan potilasturvallisuuteen, palvelun laatuun ja tuloksellisuuteen sekä työhyvinvointiin.

– Sanna Karttunen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Työajat ovat miellyttävät, teemme kaksivuorotyötä maanantaista lauantaihin. Työvuorot ovat aamupainotteisia ja teemme myös pitkiä vuoroja. Työvuorosuunnittelussa pyrimme huomioimaan yksilölliset tarpeet. Työilmapiiri on keskusteleva ja avoin, ja lähiesihenkilö on helposti lähestyttävä ja läsnä arjessa. Työntekijöitä osallistetaan oman työn kehittämiseen ja yhteisiin asioihin vaikuttamiseen. Henkilöstö on sitoutunutta ja panostaa työhönsä. Työ vaatii pitkää perehtymistä, mutta tarjoamme hyvän perehdytyksen, jota tukee tiivis työpari- ja tiimityöskentely. Hemodialyysipotilaspaikkoja meillä on 18 sekä vastaanottotoimintaa.

Sairaanhoitajan tehtävässä työ painottuu alkuvaiheessa hemodialyysipotilaiden hoitoon, dialyysihoitojen toteuttamiseen ja potilaan ohjaamiseen. Työssä pääsee syventymään munuaispotilaan hoitoon ja perehtymään erityisosaamista vaativaan työhön, jossa korostuvat käden taidot, kuten kanylointi, dialyysilaitteiden ja tietojärjestelmien käyttö sekä potilaan ohjaaminen ja tukeminen dialyysihoidossa.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia ja lääkäreitä. Henkilöstöä on yhteensä 21 työntekijää.

Sanna Karttunen osastonhoitaja
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
013 330 3080
sanna.karttunen@siunsote.fi

Yhteispäivystys toimii Pohjois-Karjalan keskussairaalassa, joka on yksi Suomen laajan päivystyksen sairaaloista. Vastaamme Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen päivystyspotilaiden hoidosta ja toimimme osana 24/7 akuuttikeskusta. Hoidamme potilaitamme  moniammatillisessa yhteistyössä lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden, fysioterapeuttien, päihdesairaanhoitajien, kotiutushoitajan ja ensihoidon kanssa.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Me tarjoamme vaihtuvia tilanteita, haasteita ja mahdollisuuden hyödyntää ammattitaitoaan hyvin pitkälle. Päivystykseen tulee potilaita kaikista ikäryhmistä. Syyt vaihtelevat pienistä, arvion ja hoidon määräämisen jälkeen kotona hoidettavista vaivoista henkeä uhkaaviin sairaskohtauksiin ja onnettomuuksiin. Mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja uuden oppimiseen on runsaasti.

– Tomi Saarelainen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Potilaiden oikea-aikainen hoito, ihmisten arvostava kohtaaminen, työyhteisön toisilleen tarjoama tuki, toiminnan kehittäminen.

– Tomi Saarelainen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Yhteispäivystys on iso yksikkö. Toiminnalle ominaista on vaihtelevuus. Rauhallinen työpäivä saattaa äkkiä muuttua kiireeksi ja ruuhkatilanne saattaa yhtäkkiä lähteä purkautumaan. Tilat ovat varsin uudet, vain hieman alle neljä vuotta käytössä olleet. Paaripaikkoja meillä on 37 ja istumapaikkoja noin 100.

Työtehtäviin kuuluu äkillisesti sairastuneiden tai loukkaantuneiden potilaiden hoito, hoidon tarpeen arviointi, potilaiden valmistelu toimenpiteitä varten, toimenpiteissä avustaminen. Tärkeässä roolissa on potilaan voinnin seuranta koko hoitojakson ajan.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, lääkäreitä, lääkintävahtimestareita, perushoitajia, fysioterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä, sihteereitä ja laitoshuoltajia. Henkilöstöä on yhteensä noin 90 työntekijää.

Tomi Saarelainen osastonhoitaja
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
013 330 3985
tomi.saarelainen@siunsote.fi

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Röntgen on suurin kuvantamiskeskuksen yksiköistä. Tutkimuksia teemme hieman yli 100 000 vuodessa. Pääosa tutkimuksista tehdään keskussairaalassa, missä sijaitsevat arkisin toimiva ajanvarausröntgen ja 24/7 toimiva päivystysröntgen. Lisäksi meillä on röntgenyksiköitä seitsemällä eri terveysasemalla. Keskussairaalassa otetaan käyttöön uudet tilat elokuussa 2024, jotka helpottavat toimintaa. Uudet terveysasemat ja sitä myötä uudet tilat ovat rakentumassa muiden paikkakuntien röntgeneihin Outokummussa ja Lieksassa, ja tulevaisuudessa myös Nurmekseen.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tervetullut olo jo opiskelijana, tulee tunne, että halutaan tulevaksi töihin; olemme lämminhenkinen työyhteisö, johon on helppo tulla mukaan oman itsenään; ”Omituisten otusten kerho” (puheliaat/höpötteleväiset karjalalaiset yhdistettynä muualta tänne kotiutuneisiin), jokainen saa olla kuitenkin täysin oma itsensä niin opiskelijana kuin työntekijänäkin, asiakaspalvelu on meille kuitenkin kaikkein tärkeintä, teemme omalla persoonallamme töitä asiakkaiden parhaaksi.

– Hanna Toivanen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Toimiva työyhteisö, monipuolinen työ, ihmisläheinen työ, työkaverit, ammattiylpeys röntgenhoitajan työstä, joustava esihenkilötyöskentely, erilaisten ja eri-ikäisten potilaiden kohtaaminen, ammattiylpeys omasta työstä, moniammatilliset kohtaamiset, tehdään työtä, jolla on tarkoitus, tuntee oman työnsä tekemisen merkitykselliseksi potilaan hoitopolussa, ajantasaiset kuvantamislaitteet, tarjotaan myös maakunnan asukkaille lähipalveluita terveysasemilla.

– Hanna Toivanen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Rikkautta on, kun työyhteisöstä löytyy monenlaisia persoonia, huumorintajuinen työyhteisö, työyhteisössä vallitsee todella hyvä henki, opiskelijat otetaan todella hyvin huomioon ja he hakeutuvat meille myös töihin hyvien opiskelijakokemusten myötä, opiskelijat otetaan huomioon ja saa osallistua tekemiseen, vastaanottava, lämminhenkinen.

Työtehtäviä kuvantamiskeskuksessa ovat radiologiset tutkimukset: natiivikuvaus, ultraääni, tietokonetomografia, magneetti, hammaskartiokeila, mammografia ja angiografia. Yksikkömme vahvuuksia ovat mahtavat työkaverit, toisten auttaminen ja moniammatillinen yhteistyö. Muun muassa näistä tekijöistä koostuu työyhteisömme rento ilmapiiri. Täydennyskoulutus on osa ammatillista kehittymistämme ja työnantajamme antamat resurssit mahdollistavat koulutukset yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee röntgenhoitajia, potilaskuljettajia, sairaanhoitajia, radiologeja, osastonsihteereitä ja laitoshuoltajia. Henkilöstöä on yhteensä noin 65 työntekijää.

Hanna Toivanen osastonhoitaja
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
013 330 3434
hanna.l.toivanen@siunsote.fi

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Nuorisopsykiatrian suljettu osasto on 9-paikkainen sekä vapaaehtoista että tahdosta riippumatonta hoitoa tarjoava Siun Soten yksikkö. Nuoren arki koostuu hoidollisista ryhmistä, omahoitajan hoidollisista keskusteluista, erityistyöntekijöiden tapaamisista, sairaalakoulusta.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Olet lämpimästi tervetullut osaksi työyhteisöämme. Työmme on ihmisläheistä kohtaamista ja ammattitaitoista psykiatrista hoitoa tarjoavaa apua nuorille ja perheille. Tärkein työkalusi on ihmisten välitön kohtaaminen ja kiinnostus psykiatriasta ja nuorten auttamisesta.

– Heli Laitinen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Työssämme arvokasta on nuorten ja perheiden auttaminen ja vierellä kulkeminen. Työllämme voimme parantaa nuoren elämänlaatua, ehkäistä psyykkistä sairastavuutta tulevina vuosina ja parantaa nuoren vointia sekä pärjäämistä arjessa. Työ on ihmisläheistä kohtaamista ja nuoren sekä perheen toiveita ja tarpeita huomioivaa.

– Heli Laitinen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Nuorille on varattu yhden hengen huoneet. Ruokailusalin yhteyteen on nuorille tehty yhteisöllinen tila, jossa nuoret voivat vapaa-aikana pelata, katsoa tv:tä ja viettää aikaa. Nuorilla on käytössä myös monitoimitila ajan viettämiseen ja vapaa-ajantoimintoihin. Ulkoilu ja liikunta mahdollisuudet ovat hyvät, joita hyödynnetään myös yhteisöllisissä ryhmissä. Osastolla toimitaan paljon yhteisössä ja tuetaan nuoria sosiaalisessa kanssakäymisessä toisten nuorten kanssa. Työyhteisömme on työkaveria tukeva ja hyvällä yhteishengellä rakennettu. Uudet työntekijät perehdytetään osastolla kattavasti. Tiedotus toimii työyhteisössämme hyvin ja esihenkilö on helposti lähestyttävä sekä osaston arjessa päivittäin läsnäoleva. Moniammatillinen työryhmä näkyy osaston arjessa, joten hoidon toteutumiseen osallistuvat aktiivisesti myös muut ammattilaiset kuten lääkäri, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä/perheterapeutti, psykologi ja sairaalakoulu.

Työtehtävät koostuvat psykiatrisen osastohoidon tarpeessa olevien 13-17-vuotiaiden nuorten tutkimuksen ja hoidon tarjoamisesta osana moniammatillista työryhmää. Sairaanhoitaja/mielenterveyshoitaja toimii omahoitajana nuoren tutkimuksen, hoidon ja vakauttamisen aikana yhdessä työparin kanssa. Hoito toteutuu yhteistyössä nuoren perheen kanssa. Hoidossa huomioidaan nuoren arjen toimintaympäristö ja oirekuva hoitoa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Työtehtävä sisältää nuorten ja perheiden kohtaamista, edellyttää tietoa mielenterveydestä sekä sen tutkimuksista, hoidosta ja kuntoutuksesta. Tehtävässä pääsee työskentelemään osana laajaa verkostoa.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, mielenterveyshoitaja, lääkäri, psykologi, toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Henkilöstöä on yhteensä 22 työntekijää.

Heli Laitinen osastonhoitaja
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
013 330 3340
heli.laitinen@siunsote.fi

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Osastolla hoidetaan ensimmäisiä kertoja psykiatrista sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita. Osastolla voi olla hoidossa (ensi-) psykoosipotilaiden lisäksi mm. mieliala-, ahdistuneisuus- ja persoonallisuushäiriöistä kärsiviä potilaita. Osastolla hoidetaan myös tarvittaessa syömishäiriötä sairastavia potilaita.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meillä on hyvä työyhteisö ja toimivat nykyaikaiset tilat. Työpaikan sijainti on keskeinen ja liikenneyhteydet ovat hyvät. Uudet työntekijät otetaan ilolla vastaan ja perehdytetään työhön ja perehdytystä seurataan. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin.

– Hanna Lappalainen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Potilaan tasa-arvoinen kohtaaminen ja hoitaminen ja potilaan ajallaan autetuksi tuleminen.

– Hanna Lappalainen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Osastolla toimii ammattitaitoinen, työtään arvostava henkilökunta. Osastontilat ovat nykyaikaiset ja toimivat. Henkilökunta on osaavaa ja henkilöstön kouluttautumista pidämme tärkeänä. Työilmapiiri on hyvä osastolla ja otamme toisemme huomioon ja autamme toisiamme työssä. Potilaspaikkoja meillä on 15.

Psyykkisesti sairastuneiden potilaiden hoito suljetulla osastolla. Hoito sisältää lääkehoitoa, psykoedukaatiota, terapeuttisia menetelmiä, omaisten/läheisten ja perheiden huomioimista.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, mielisairaanhoitaja, psykiatri, psykologi, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti ja osastonhoitaja. Henkilöstöä on yhteensä 14 työntekijää.

Hanna Lappalainen osastonhoitaja
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
013 330 3190
hanna.lappalainen@siunsote.fi

Osasto 23L on 15-paikkainen suljettu osasto, joka antaa palveluja maakunnan alueella psykiatrista erikoissairaanhoitoa tarvitseville ikääntyville ihmisille. Hoidamme potilasta moniammatillisesti huomioiden sairauden aiheuttamat psyykkiset ja fyysiset erityispiirteet. Hoitojakson pituus on keskimäärin 4-6 viikkoa. Toimimme yhteistyössä perheen, avohoidon, muiden ikäihmistenpalveluiden ja kolmannen sektorin kanssa.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tervetuloa iloiseen joukkoomme!

– Katriina Torniainen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Arvostamme työmme monipuolisuutta, haasteellisuutta (esim. erotusdiagnostiikka ja vaikeat oirekuvat) sekä laadukkaan psykiatrisen hoidon toteuttamista ikäihmisille.

– Katriina Torniainen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Osastollamme hoidetaan yli 65-vuotiaita, joiden oirekuva vaihtelee masennuksesta ahdistukseen, mielialahäiriöistä psykoosiin ja muistisairauksiin. Hoidon painopisteenä on psykiatrinen hoito mutta ikäryhmä huomioiden myös somaattisten sairauksien hoito korostuu muita psykiatrisia osastoja enemmän. Potilaspaikkoja meillä on 15.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, psykiatri ja geriatri. Henkilöstöä on yhteensä 21 työntekijää.

Katriina Torniainen osastonhoitaja
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
050 3838 175
katriina.torniainen@siunsote.fi

Osasto 24L on 15-paikkainen psykiatrinen suljettu vastaanotto- ja hoito-osasto. Osaston perustehtävänä on hoitaa ja kuntouttaa jo pidempään sairastaneita ja uudelleen sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita. Osaston potilailla on tyypillisesti takana jo kohtalaisen pitkä sairaushistoria. Osastolla hoidettavien potilaiden ikäjakauma on 18–65-vuotta.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meillä on rento ja mukava työyhteisö, jossa työtehtävät ovat monipuolisia. Meillä työskennellessä näkee laaja-alaisesti psykiatrian eri osa-alueet.

– Teemu Karvinen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Yhdenvertaisuus, tasapuolisuus, yksilöllisyys.

– Teemu Karvinen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Osasto on suljettu vuodeosasto, jossa annettava hoito perustuu yksikölliseen hoitosuunnitelmaan. Suunnitteluun osallistuvat potilas, omahoitaja ja lääkäri. Tarvittaessa hoitoon osallistuu myös moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat mm. ylilääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä sekä toimintaterapeutti. Omaisten tukea ja osallistumista hoitoon pidetään tärkeänä. Hoito koostuu lääkehoidosta, potilaan nykytilan kattavasta selvittelystä, keskusteluista omahoitajan kanssa, lääkärin viikoittaisista tapaamisista, perhe- ja verkostotapaamisista, toiminnallisesta kuntoutuksesta sekä osaston yhteisöllisestä toiminnasta. Potilaspaikkoja meillä on 15.

Perustehtäviä on hoitaa ja kuntouttaa pidempään sairastaneita ja uudelleen sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, mielisairaanhoitaja ja askarteluohjaaja. Henkilöstöä on yhteensä 18 työntekijää.

Teemu Karvinen osastonhoitaja
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
050 308 1531
teemu.karvinen@siunsote.fi

Osasto 25L on 15-paikkainen suljettu päihdepsykiatrinen vastaanotto- ja hoito-osasto. Osaston perustehtävänä on hoitaa akuutit psykoosit ja muut psyykkiset kriisitilanteet, silloin kun turvallinen hoitoympäristö on tarpeen. Osaston erikoisalana on päihdeongelmaisten hoito, kun psykiatrista osastohoitoa tarvitaan.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
””Kaikkien tie tänne joskus vie, mutta töistä on hyvä aloittaa”. Tervetuloa hyvään porukkaan!

– Olli-Pekka Heikkinen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Työ on haastavaa, kuitenkin opettavaista ja palkitsevaa.

– Olli-Pekka Heikkinen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Osastolla työskennellään tiiviissä yhteistyössä lääkärien ja hoitajien kesken. L-talo Tikkamäellä tarjoaa varsin uudet tilat ja osaston yhteyteen kuuluu myös turvasolu. Työtehtävät ovat akuutti psykiatrinen hoitotyö ja päihdepsykiatristen potilaiden akuuttivaiheen hoito. Työtehtävät koostuvat osastolla tehtävästä hoitotyöstä yhdessä työryhmän kanssa sekä yksilöllisestä omahoitaja työstä psykiatristen potilaiden parissa. Osastolla työtovereinasi on moniammatillinen henkilökunta. 

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia, apulaisosastonhoitaja, osastonhoitaja, osastonlääkäri ja osastonsihteeri. Henkilöstöä on yhteensä 22 työntekijää.

Olli-Pekka Heikkinen osastonhoitaja
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
050 435 4231
olli-pekka.heikkinen@siunsote.fi

Psykiatrian osastolla 26 L hoidetaan mm. akuuteista päihdepsykooseista kärsiviä potilaita, oikeuspsykiatrisia potilaita sekä pitkäaikaista psykiatrista kuntoutusta tarvitsevia potilaita. Osastot vastaavat myös L-talon turvasolusta.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meillä uudet työntekijät otetaan hyvin vastaan, joten tänne vaan! Meille mahtuu erilaiset ihmiset.

– Olli-Pekka Heikkinen, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Työyhteisön rakkaus <3 Työ itsessään on vastuullista, yhteistyösuhteet pitkiä ja työllä on myös yhteiskunnallista merkitystä.

– Olli-Pekka Heikkinen, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Työ on moniammatillista yhteistyötä. Työryhmässä vallitsee hersyvä huumori ja aito välittäminen kollegasta. Toimimme Tikkamäellä L-talossa, jossa meillä on hyvät tilat. Työtehtävät ovat psykiatrisen vuodeosastontyötä. Potilaspaikkoja meillä on 20.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee mielenterveyshoitaja, lähihoitajia, sairaanhoitajia, apulaisosastonhoitaja, osastonhoitaja ja osastonlääkäri. Henkilöstöä on yhteensä 20 työntekijää.

Olli-Pekka Heikkinen osastonhoitaja
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
050 435 4231
olli-pekka.heikkinen@siunsote.fi

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Kuntoutumisen palvelut:

Kuntoutumiskeskuksen 48-paikkainen Akuuttikuntoutusosasto on erikoistunut akuutti–ja infektiopotilaiden lyhytaikaiseen hoitoon. Tarjoamme myös laadukasta saattohoitoa, läheiset ja omaiset huomioiden. Olet lämpimästi tervetullut yhdeksi meistä!  

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meiltä löytyy hyvä ja voimaannuttava työyhteisö. Työskentelemme Miunpari-mallin mukaisesti, joten meillä et jää yksin. Lähihoitajat pääsevät toteuttamaan laajaa työnkuvaa. Hoiva-avustajat ovat keskeisessä roolissa meidän työyhteisössä. Täällä on kiva työskennellä. Tuu vaan mukaan!

– Leena Turunen, vs. osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö, hyvin tuotettu palvelu; tyytyväinen kuntoutuja, hyvin toteutettu opiskelijaohjaus, aidosti moniammatillinen ja tasavertainen työyhteisö.”

– Leena Turunen, vs. osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Meillä on uudehkot, väljät, asianmukaiset ja sisäilmastaan puhtaat ja valoisat työtilat. Vastaanottavassa työyhteisössämme uuden työntekijän, keikkalaisen tai opiskelijan on helppo tulla työyhteisöömme ohjattavaksi tai perehdytettäväksi, siitä pitää huolen ammattitaitoinen henkilökuntamme. Työyhteisössämme on muodostuu eri kansallisuuksista. Mottona yhdessä tehden eteenpäin.

Meillä pääset tekemään monipuolisia hoitotyön tehtäviä aikuisille kuntoutujille ja saattohoitopotilaille. Kokonaisvaltainen kuntouttava hoitotyö ja saattohoito päivittäisten toimien rytmittämänä. Potilaspaikkoja on 48.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoiva-avustajia, lääkäreitä ja laitoshuoltajia. Henkilöstöä on yhteensä 51 työntekijää.

Leena Turunen vs. osastonhoitaja
Noljakantie 17 a C, 2krs. 80140 Joensuu
013 330 6886
leena.m.turunen@siunsote.fi

Kirurgisella kuntoutusosastolla hoidamme vaativaa kirurgista kuntoutusta tarvitsevia kuntoutujia 32-paikkaisella osastolla. Meille on keskitetty koko maakunnan alueen lonkkaliukumäki-, protetisoitavien alaraaja-amputaatio- sekä monivammakuntoutujien jatkohoito ja kuntoutus. Kuntoutujat saapuvat osastolle pääasiassa leikkauksen jälkeiseen jatkohoitoon ja kuntoutukseen kirurgisilta erikoissairaanhoidon osastoilta sekä päivystyksestä.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tervetuloa Kirurgiselle kuntoutusosastolle töihin!

– Laura Tevana, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Työn paras osuus on nähdä moniammatillisen yhteistyön ja kuntouttavan hoitotyön tulos, eli kuntoutujien kuntoutuminen ja voinnin koheneminen.

– Laura Tevana, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Kirurginen kuntoutusosasto toimii vuonna 2018 käyttöönotetussa Siilaisen kuntoutumiskeskuksessa. Työyhteisömme on tiivis ja keskusteleva, tarjoten tukea ja apua perehtymisessäsi sekä päivittäisissä työtehtävissäsi. Uudet työntekijät otetaan hyvin vastaan, ja perehdytyksen aikana toimit kokeneen sairaanhoitajan tai lähihoitajan työparina. Järjestämme säännöllistä koulutusta, jotta pääset vahvistamaan ja kehittämään omaa ammattitaitoasi työn ohella.

Työssä korostuu moniammatillinen yhteistyö kuntoutujien kokonaisvaltaisen kuntoutumisen edistämiseksi. Pääset työskentelemään lonkkaliukumäki-, alaraaja-amputaatio- sekä muiden vaativaa kirurgista kuntoutusta tarvitsevien kuntoutujien parissa kuntouttavan hoitotyön keinoin. Työ on monipuolista ja vaihtelevaa, ja tarjoaa mukavasti haasteita. Työssä pääset kehittymään ja kehittämään itseäsi, ja opit paljon uutta.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia ja hoiva-avustajia. Henkilöstöä on yhteensä 36 työntekijää.

Laura Tevana osastonhoitaja
Noljakantie 17 a C, 2krs. 80140 Joensuu
013 330 6952
laura.tevana@siunsote.fi

Kuntoutumiskeskuksessa 12-paikkaisella Geriatrisella arviointi- ja kuntoutusosastolla hoidetaan ja kuntoutetaan ensisijaisesti geriatrista kuntoutusta tarvitsevia ikääntyneitä, usein muistisairaita kuntoutujia. Kuntoutujat valikoituvat jaksoille ensisijaisesti geriatrisen tiimin toimesta. Olemme maakunnan ainoa geriatriseen kuntoutukseen keskittynyt yksikkö. Toimintaamme johtaa geriatri. Hoidamme ja kuntoutamme myös vaativasti käyttäytyviä muistisairaita. Tavoitteenamme on parantaa yksilön elämänlaatua tukemalla jäljellä olevaa toimintakykyä. Työyhteisömme on osaava ja laajasti moniammatillinen. 

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tervetuloa töihin Geriatriselle arviointi- ja kuntoutusosastolle!

– Laura Tevana, osastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Arvokasta meille on nähdä ihminen sairautensa takana. Tärkeää on myös sekä kuntoutujan että omaisen luottamuksen saavuttaminen. Tässä työssä pääsee näkemään moniammatillisen yhteistyön ja kuntouttavan hoitotyön tuloksen, kun kuntoutujan kokonaistilanne paranee.

– Laura Tevana, osastonhoitaja

Meidän toiminta:

Geriatrinen arviointi- ja kuntoutusosasto toimii vuonna 2018 käyttöönotetussa Siilaisen kuntoutumiskeskuksessa. Uudet työntekijät otetaan työyhteisössämme lämpimästi vastaan, ja heitä tuetaan työhön perehtymisessä ja päivittäisissä tehtävissä. Pieni työyhteisömme on erittäin lämminhenkinen ja sitoutunut työhönsä. Meille on helppo tulla töihin, koska työyhteisön omien sanojen mukaan ”meillä on hirveen hyvä työporukka”!

Osastolla tehdään tiiviisti moniammatillista yhteistyötä geriatristen kuntoutujien kokonaistilanteen kartoittamiseksi ja edistämiseksi. Työssä korostuu myös yhteistyö omaisten ja eri verkostojen kanssa. Yksikään päivä ei ole samanlainen, vaan työ on vaihtelevaa ja monipuolista. Säännöllisen koulutuksen avulla saat kehitettyä omaa ammattitaitoasi työn ohessa.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia ja hoiva-avustajia. Henkilöstöä on yhteensä 15 työntekijää.

Laura Tevana osastonhoitaja
Noljakantie 17 a C, 2krs. 80140 Joensuu
013 330 6952
laura.tevana@siunsote.fi

Kuntoutusosastolla tapahtuu neurologisten potilaiden moniammatillinen kuntoutus Siun soten alueella. Tyypillisiä potilaita ovat akuutin aivoverenkiertohäiriön ja aivovamman sairastaneet henkilöt. Tavoitteenamme on tukea toimintakyvyn palautumista sekä löytää uusia keinoja menetetyn toimintakyvyn korvaamiseksi yhdessä kuntoutujien ja heidän läheistensä kanssa. Kuntoutuksen keinoin pyrimme vahvistamaan sairastuneen selviytymistä omassa arjessaan.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meille kannattaa tulla töihin yhteen puhaltavan työporukan takia. Työvuoroissa on joustoa ja toiveita kuunnellaan niin, että omaa arkea työn ulkopuolella voi suunnitella etukäteen. Meidän työmme on monipuolista ja täällä oppii paljon kädentaitoja. Parasta on nähdä konkreettisesti, miten kuntoutuja kuntoutuu sängynpohjalta takaisin omille jaloilleen.

– Noora Laakkonen, apulaisosastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Toteutamme koko maakunnan ainoana neurologisena kuntoutumisyksikkönä moniammatillista, vaativatasoista ja kokonaisvaltaista hoitoa. Tavoitteenamme on kohentaa yksilön elämänlaatua ja antaa tukea arjessa selviytymiseen. Otamme kuntoutujien elämäntilanteen huomioon yksilöllisesti.

– Noora Laakkonen, apulaisosastonhoitaja

Meidän toiminta:

Työyksikkö toimii vuonna 2018 avatussa kuntoutuskeskuksessa, tilat ovat uudet ja niiden käyttötarkoitus on huomioitu suunnittelussa. Yksikkö sijaitsee kuntoutuskeskuksen neljännessä kerroksessa. Neurologinen kuntoutus ja hengitysvajaustiimit toimivat samoissa tiloissa, ja toimivat tiiviissä yhteistyössä. Osastolla on 16 potilaspaikkaa.

Työtehtäviin kuuluvat lähihoitajan tai sairaanhoitajan monipuoliset tehtävät kuntoutusosastolla moniammatillisessa tiimissä. Toiminnassa korostuu kuntouttava hoitotyö.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, osastonlääkäri, neurologi, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, puheterapeutti, neuropsykologi, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja, osastofarmaseutti, hoiva-avustajia ja laitoshuoltajia. Henkilöstä on yhteensä noin 40 työntekijää.

Jaana Korhonen osastonhoitaja
Noljakantie 17 a C, 4krs. 80140 Joensuu
013 330 9927
jaana.korhonen@siunsote.fi

Hengitysvajepotilaiden valvontahoitoa toteuttava hoitotiimi toimii Siilaisen kuntoutumiskeskuksessa Neurologisen kuntoutumisosaston yhteydessä.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meille kannattaa tulla töihin yhteen puhaltavan työporukan takia. Työvuoroissa on joustoa ja toiveita kuunnellaan niin, että omaa arkea työn ulkopuolella voi suunnitella etukäteen. Meidän työmme on monipuolista ja täällä oppii paljon kädentaitoja.

– Noora Laakkonen, apulaisosastonhoitaja

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Laadukkaan, kokonaisvaltaisen ja yksilölliset tarpeet huomioivan hoidon tarjoaminen hengityshalvauspotilaille.

– Noora Laakkonen, apulaisosastonhoitaja

Meidän toiminta:

Yksikkö sijaitsee vuonna 2018 avatun kuntoutuskeskuksen tiloissa, joiden suunnittelussa on otettu huomioon tilojen käyttötarkoitus. Hengitysvajausyksikkö toimii kuntoutuskeskuksen neljännessä kerroksessa yhdessä neurologisen kuntoutuksen kanssa ja yksiköt tekevätkin tiiviisti yhteistyötä keskenään.

Työ vaatii monipuolista osaamista ja kehittää ammatillisesti. Potilaat ovat hoidossa pitkäaikaisesti ja heidän hoitonsa toteutuu aina yksilöllisesti sekä moniammatillisesti hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaan. Työvuoroissa työskennellään työparina ja toimimme useamman potilaan valvonnan mahdollistavissa tiloissa. Potilaat ovat hoidossa pitkäaikaisesti ja heidän tarpeisiinsa vastataan aina yksilöllisen suunnitelman mukaan. Hengitysvajepotilaan hoito on potilaan äärellä tapahtuvaa valvonta- ja vierihoitotyötä. Potilaspaikkoja yksikössä on neljä.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, osastonlääkäri, neurologi ja terapiahenkilöstö. Henkilöstä on yhteensä 14 työntekijää.

Jaana Korhonen osastonhoitaja
Noljakantie 17 a C, 4krs. 80140 Joensuu
013 330 9927
jaana.korhonen@siunsote.fi

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Tiedot täydentyvät keväällä 2024.

Perhe- ja sosiaalipalvelut:

Rastilipuntie Karhumäessä järjestää vammaispalvelulain mukaista ympärivuorokautista palveluasumista aikuisille, vaikeavammaisille henkilöille. Meillä Rastilipuntiellä on pieni ja keskusteleva työyhteisö sekä nykyaikaiset ja esteettömät tilat.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tervetuloa töihin Rastilipuntien asumispalveluihin! Olemme pieni ja keskusteleva työyhteisö. Teemme työtä suurella sydämellä asukkaiden kotona.

– Jaana Sulku, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Asukkaiden itsemääräämisoikeuden toteutuminen, asukkaiden omannäköisen elämän mahdollistuminen ja jokaisen asukkaan yksilöllinen kohtaaminen.

– Jaana Sulku, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Rastilipuntiellä tehdään hoitotyötä kuntouttavalla työotteella eri tavoin vammautuneiden aikuisten asukkaiden kanssa. Asukkaat tarvitsevat apua ja ohjausta erilaisissa arkielämään kuuluvissa asioissaan. Työtä tehdään asukkaiden asunnoissa heidän yksilöllisistä tarpeistaan lähtien ja heidän toiveensa huomioiden. Asiakaspaikkoja meillä on 12.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia ja asumisenohjaaja. Henkilöstöä on yhteensä 15 työntekijää.

Jaana Sulku palveluesihenkilö
Rastilipuntie 3, 80230 Joensuu
013 330 5343
jaana.sulku@siunsote.fi

Järjestämme asiakkaillemme mielekästä päiväaikaista toimintaa tukeaksemme heidän itsenäistä toimintaansa. Palvelumme ovat tarkoitettu asiakkaille, joiden toimeentulo perustuu sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin (eläke, kuntoutustuki). 

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Tervetuloa kohtaamaan meidät.

– Kati Turunen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Saamme järjestettyä asiakkaille toimintaa työnmuodossa ja he nauttivat siitä.

– Kati Turunen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Toimipaikkamme on Ahvenisen vanaha kyläkoulu. Tilamme ovat idylliset ja tilaa on harrastaa ja tehdä erilaisia asioista. Kuljetamme itse asiakkaat päivätoimintaan talon autolla, teemme ruuan ja siistimisen yhdessä asiakkaiden kanssa arjessa.

Työtoiminnan ohjaus asiakkaille sekä pieni muotoisesti päivätoiminta. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ovat osana työyhteisössämme. Teemme työtoimintana asiakkaiden kanssa polttopuuta, meillä ei pelätä fyysistä työtä asiakkaiden osalta. Ohjaajat ohjaavat toimintaa. Asiakkaita meillä on 15.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee kolme lähihoitajaa.

Kati Turunen palveluesihenkilö
Murikantie 91, 82160 Ahveninen
013 330 5493
kati.turunen@siunsote.fi

Työ- ja päivätoiminta on kodin ulkopuolella järjestettävää, itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa, sosiaalista vuorovaikutusta edistävää ja monipuolista toimintaa kehitysvammaisille asiakkaille. Kauppakadun yksikköön kuuluu työhönvalmennusta, jolla tuetaan työelämään suuntautuvia asiakkaita yksilöllisesti. Saman katon alla on neljä eri tiimiä: päivätoimintaa, työtoiminnan pajan puoli, työtoiminnan Tuikkeen puoli sekä työhönvalmennus.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Sinulla on vapaus käyttää omia vahvuuksiasi työssä ja olla innovatiivinen!

– Tarja Huotari, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Arvostamme asiakkaan kohtaamista ja heidän onnistumisen kokemuksiaan.

– Tarja Huotari, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Yksikössä järjestetään työ- ja päivätoimintaa sekä työhönvalmennusta. Toiminnan tavoitteena on tukea kehitysvammaisen asiakkaan aikuisuutta, omatoimisuutta, osallisuutta ja itsenäisyyttä. Asiakkaille järjestetään heidän tarpeistaan lähtevää mielekästä toimintaa osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Toimintamme sisältää yksilö-, ryhmä- ja kurssitoimintaa, jotka suunnitellaan asiakkaiden toiveiden mukaan. Työntekijöiden on mahdollista ohjata etäpäivätoiminnassa.

Työhön kuuluu myös vuorovaikutustaitojen ja arkielämän taitojen tukeminen. Työhönvalmennuksessa ohjaajat etsivät osatyökykyisen asiakkaan kanssa yhdessä työtä tai opiskelupaikkaa. Sopivan työpaikan löytyessä ohjaajat valmentavat asiakkaita työpaikoilla ja tekevät yhteistyötä työnantajan kanssa koko työsuhteen ajan. Asiakkaita meillä on noin 50 asiakasta päivässä.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee viisi työ- ja päivätoiminnan ohjaajaa ja yhdeksän ohjaajaa.

Nina Rautiainen palveluesihenkilö
Kauppakatu 17, 80100 Joensuu
013 330 5794
nina.rautiainen@siunsote.fi

Suvikatu 12 ryhmäkoti tuottaa vammaispalvelulain mukaista ympärivuorokautista palveluasumista aikuisille, etenevää neurologista sairautta sairastaville henkilöille. 

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Täydellä sydämellään työtä tekevä pieni työyhteisö, joka mahdollistaa ryhmäkodin asukkaille kodinomaisen asumisen heidän elämänsä loppuvaiheissa, heidän toiveitaan ja yksilöllisiä tarpeitaan kunnioittaen. Tässä yksikössä pystyt hyödyntämään hoitotyön osaamistasi ja tukena sinulla on osaava työyhteisö.

– Jaana Sulku, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Asukkaan itsemääräämisoikeuden ja oman näköisen elämän tukeminen ja kunnioittaminen hänen elämänsä loppuun saakka. Huomioidaan jokaisen asukkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet sekä mahdollistetaan heidän jäljellä olevien voimavarojen käyttäminen. Tuetaan asukkaan rinnalla kulkevia omaisia ja läheisiä.

– Jaana Sulku, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Pieni ryhmäkoti, jossa kodinomaiset olosuhteet. Jokaisella asukkaalla oman asuntonsa lisäksi käytössä yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat, Ryhmäkoti sijaitsee Joensuun Kotien omistaman kerrostalon maantasakerroksessa., palvelut lähellä. Asiakaspaikkoja meillä on neljä.

Työtehtävät sisältävät hoitotyötä, asukkaan auttamista ja ohjaamista hänen päivittäisissä toimissaan hänen omia jäljellä olevia voimavaroja tukien.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Henkilöstöä on yhteensä yhdeksän työntekijää.

Jaana Sulku palveluesihenkilö
Suvikatu 12, 80200 Joensuu
013 330 5343
jaana.sulku@siunsote.fi

Päivätoiminta on kodin ulkopuolella järjestettävää, itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa, sosiaalista vuorovaikutusta edistävää ja monipuolista toimintaa aikuisille kehitysvammaisille asiakkaille. Utran päivätoiminnan työntekijät pääsevät käyttämään omia vahvuuksiaan työssä.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Huumori niin asiakkaiden kuin työntekijöiden kanssa on tämän paikan suola!

– Tarja Huotari, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Täällä korostuu kommunikaatio asiakkaiden kanssa, jota kaikki pitävät tärkeinä. Yksikössämme keskitymme asiakkaan kohtaamiseen ja läsnäoloon sekä yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen. Arvostamme työotteessa asiakkaiden osallisuuden ja toiveiden huomiointia.

– Tarja Huotari, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Työyhteisö koostuu 9 työntekijästä. Ohjaajat ja asiakkaat jakautuvat 3 kiinteään ryhmään, joilla omat ryhmätilat. Yhteistä toimintaa on myös viikoittain ja ryhmänohjaajat voivat vaihtaa ryhmästä toiseen tarvittaessa. Asiakkaita on yhteensä noin 40, joista päivittäin käy 21-24 asiakasta.

Työntekijöiden toimenkuvaan kuuluu kurssitoiminnan, ryhmänohjauksen ja yksilöohjauksen suunnittelu ja vetäminen. Työhön sisältyy arkielämäntaitojen tukeminen ja niissä auttaminen ja ohjaaminen sekä asiakkaan vuorovaikutustaitojen tukeminen. Työssä huomioidaan asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Mahdollistetaan asiakkaiden osallistuminen etäpalveluihin ja halutessaan työntekijät voivat osallistua etäpäivätoiminnan ohjaamiseen. Moniammatillinen työskentely. Työhön sisältyy myös asiakkaiden tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta kirjaamalla säännöllisesti asiakastietojärjestelmään.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee työ- ja päivätoiminnan ohjaajia, ohjaajia ja ryhmäavustaja. Henkilöstöä on yhteensä yhdeksän työntekijää.

Nina Rautiainen palveluesihenkilö
Jynkäntie 3, 80170 Joensuu
013 330 5794
nina.rautiainen@siunsote.fi

Sepänkadun asumispalvelut sijaitsevat Sepänkatu 38:n kerrostalossa. Talo on Joensuun kotien omistama kerrostalo, jossa asuu 20 vammaispalveluiden asiakasta.   

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meillä on hyvä työilmapiiri. Täällä saa olla omana itsenään. Uudet työtekijät ovat kertoneet, että ovat tunteneet itsensä tervetulleeksi tänne tullessaan. Asukkaiden kanssa tulee hyvin toimeen ja he osaavat kertoa pääsääntöisesti, mihin apua tarvitsee.

– Tarja Huotari, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Arvokkainta on tietysti asukkaat, joiden kanssa toimimme.

– Tarja Huotari, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Täällä on päiväsaikaan ohjaajat paikalla klo 7.30-20. Tukea saa sovitusti tai asukas käy pyytämässä tukea. Täällä on toimisto talon alakerrassa ja siinä yhteydessä yhteistupa, jossa asukkaat voivat viettää aikaa. Tämä tila toimii myös ohjaajien sosiaalitilana. Talosta löytyy myös pesutupa ja yhteinen sauna. Kerrostalossa on yhteensä 44 asuntoa, joista asukkaillemme on 20 asuntoa.

Ohjaamme kehitysvammaisia asukkaita arjen toiminnoissa. Siivous ja ruuanlaitto tärkeimpiä tehtäviä. Ohjaamme ja autamme terveydenhuollossa. Asioimme yhdessä asiakkaan kanssa. Jonkin verran ohjaamme myös vapaa-ajan toiminnoissa ja järjestämme yhteistä tekemistä. Tarvittaessa tuemme asukkaita sosiaalisissa suhteissa.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia ja sosionomeja. Henkilöstöä on yhteensä neljä työntekijää.

Tarja Huotari palveluesihenkilö
Sepänkatu 38, 80100 Joensuu
013 330 5962
tarja.h.huotari@siunsote.fi

Suunnistajantien asumisyksikössä Karhunmäessä tarjoamme tehostettua palveluasumista aikuisille kehitysvammaisille. Asumisyksikössä on kolme ryhmäkotia, joissa jokaisessa asuu viisi asukasta omissa asunnoissaan.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meille tullessa saat iloisen ja huumorintajuisen työyhteisön, hyvän perehdytyksen ja tuen työhön, kehittyvän työyhteisön ja helposti lähestyttävän esihenkilön.

– Susanna Eronen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Toimintamme on inhimillistä, arvostavaa, osallistavaa ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaavaa.. Toimimme aina asiakkaan parhaaksi.

– Susanna Eronen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Asumisyksikössä on kolme ryhmäkotia, joissa jokaisessa asuu viisi asukasta omissa asunnoissaan. Jokaisessa ryhmäkodissa on aamu-ja iltavuorossa vastuuohjaaja ja lisäksi yksi ohjaaja ns. hypyssä. Yövuorossa työskennellään yksin. Päivittäistä työskentelyä tukevat vuorossa olevan tiimin yhteistyö.

Ohjaajan työtehtäviin kuuluu asiakkaan päivittäisissä toiminnoissa avustaminen ja ohjaaminen. Työ sisältää myös perushoitoa. Työtehtävät ovat vaihtelevia ja monipuolisia.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia ja sosionomeja. Henkilöstöä on yhteensä 18 työntekijää.

Susanna Eronen palveluesihenkilö
Suunnistajantie 1, 80230 Joensuu
013 330 5514
susanna.eronen@siunsote.fi

Kiulutien asumispalveluyksikkö on ympärivuorokautista hoitoa ja ohjausta tarjoava tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka tarjoaa asumisen ohjausta vakituisille kehitysvammaisille asukkaille sekä ohjausta väliaikaiseen asumiseen. 

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meille tullessa saat iloisen ja huumorintajuisen työyhteisön, hyvän perehdytyksen ja tuen työhön, kehittyvän työyhteisön ja helposti lähestyttävän esihenkilön.

– Susanna Eronen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Toimintamme on inhimillistä, arvostavaa, osallistavaa ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaavaa.. Toimimme aina asiakkaan parhaaksi.

– Susanna Eronen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Asumisyksikkö koostuu kahdesta talosta, joista toinen on ryhmäkoti ja toinen tuetun asumisen talo. Ryhmäkoti on kahdessa kerroksessa, jossa alakerrassa on yhteiset tilat ja 3 asukashuonetta. Ryhmäkodin toisessa kerroksessa on neljä asuntoa. Aamu- ja iltavuorossa työskentelee kaksi ohjaajaa ja öisin yksi ohjaaja. Ryhmäkodin asiakkaille on saatavilla ympärivuorokautinen tuki ja ohjaus, tuetusti asuville päiväaikaan. Meillä on asukkaita kuusi + yksi ryhmäkodin puolella ja kahdeksan asukasta tuetun asumisen puolella.

Työtehtäviin kuuluu asukkaiden päivittäinen ohjaus ja tukeminen arjen asioissa.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee lähihoitajia ja sosionomeja. Henkilöstöä on yhteensä yhdeksän työntekijää.

Susanna Eronen palveluesihenkilö
Kiulutie 3 G, 80140 Joensuu
013 330 5514
susanna.eronen@siunsote.fi

Toimintamme perustuu vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluun, joka määrittää palvelun toteuttamisen reunaehdot. Avustajakeskuksella toteutetaan henkilökohtaisen avun palvelun omaa toimintaa maakunnallisesti kuudessa eri tiimissä, jossa työntekijät työskentelevät oman alueensa asiakastarpeen mukaisesti. Toimipisteitä Avustajakeskuksella on Joensuussa, Lieksassa, Nurmeksessa, Ilomantsissa ja Kiteellä sekä Läntisellä alueella omat työntekijät Polvijärvellä, Outokummussa, Heinävedellä ja Liperissä. Asiakkaita meillä on noin 360.

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Meille on helppo ja vaivatonta tulla töihin. Jokainen on yhtä tärkeä ja arvokas, autamme toinen toistamme. Asiakkaat ja kollegat ovat mukavia ja välittömiä, meillä voi olla vapaasti oma itsensä ja käyttää omia vahvuuksiaan työssä. Työ on mielekästä ja vaihtelevaa, jokainen päivä on erilainen. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi meille töihin.

– Sari Tikka, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Meille arvokasta on asiakkaan arvostaminen, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, osallisuuden tukeminen erilaisissa asioissa sekä tavanomaisten asioiden mahdollistaminen vaikeavammaisille henkilöille vammasta huolimatta. Pyrimme tukemaan asiakkaan itsenäistä elämää täysivaltaisena yhteiskunnan jäsenenä yhteistyössä asiakkaan muiden tahojen ja palvelujen kanssa.

– Sari Tikka, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Toimintaa koordinoi kaksi palvelukoordinaattoria ja työpareinaan palveluohjaajat. Oman toiminnan lisäksi Avustajakeskuksesta tuetaan vaikeavammaisten työnantajien ja heidän avustajiensa arkea ohjaus- ja neuvontapalvelulla sekä sijaismaksajapalvelulla, jossa heitä auttavat Avustajakeskuksen sosiaaliohjaajat.

Henkilökohtaiset avustajat toimivat vaikeavammaisten asiakkaiden arjen apuna erilaisissa asioissa ja tukevat asiakkaat omaa osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja omatoimisuutta niissä asioissa jotka vamman vuoksi on vaikeaa tai mahdotonta. Avustajan työtä toteutetaan asiakkaan toimintaympäristössä ja asiakaan tarpeiden mukaisesti. Työ on liikkuvaa ja vaihtelevaa. Tavallisimmin tehtävät liittyvät kodin askareissa avustamiseen, asioinneissa, vapaa-ajan toiminnoissa ja osallisuuden mahdollistamiseen liittyviin avustamisiin sekä myös opiskeluun ja työhön osallistumisen tukeen. Ohjaus- ja neuvontapalvelussa puolestaan tuetaan vaikeavammaisia henkilöitä työnantajuuteen liittyvissä asioissa ja hoidetaan heidän avustajien palkanmaksu sijaismaksajan roolissa.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee henkilökohtaisia avustajia, palvelukoordinaattoreita, palveluohjaajia, sosiaaliohjaajia ja palveluesihenkilö. Henkilöstöä on yhteensä 62 työntekijää.

Sari Tikka palveluesihenkilö
Karjalankatu 4, 80200 Joensuu
013 330 5909
sari.tikka@siunsote.fi

Lastensuojeluyksikössä Mintunkujalla on neljä asuinyksikköä (kriisisijoitus vastaanottokoti, pienten alakouluikäisten pitkäaikaisyksikkö ja kaksi nuorten pitkäaikaisyksikköä Vehkapolku ja Kissanminttu). Työyhteisömme on moniammatillinen työyhteisö, jolta saa vahvaa tukea oman ammatillisuuden kehittämisessä ja joka sisältää vahvaa osaamista ja ammattitaitoa lasten- ja nuorten kanssa tehtävästä työstä. 

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Haluatko saada työurallesi arvokkaita kokemuksia ihmisten kanssa tehtävästä työstä? Haluatko tehdä merkittävää työtä vaikeassa tilanteessa olevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyväksi? Oletko valmis tekemään työtä, joka herättää tunteita ja antaa elämään värikästä sisältöä? Mikäli vastasit kyllä, Siun Soten sijaishuoltoyksiköillä voisi olla sinun tulevaisuuden työpaikkasi. Arvokas, merkittävä, värikäs; Siun Soten sijaishuoltoyksiköt.

– Miika Immonen, palveluesihenkilö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Lapsen ja nuoren kohtaaminen omana itsenään. Ajan antaminen asiakkaille, läsnäolo ja välittäminen. Lasten antama palaute työntekijöille on välitöntä ja vilpitöntä. Lasten ja nuorten tilanteet ovat hyvin moninaisia ja yleensä vaikeita, mutta nämä tilanteet selviävät ohjaajien avustuksella ajan kanssa. Tämän kautta tuleva palkitsevuus on arvokasta.

– Miika Immonen, palveluesihenkilö

Meidän toiminta:

Työyhteisö koostuu eri koulutustaustoista. Työtilamme ovat valmistuneet vuonna 2019, joihin muutimme Utrasta, jossa aikaisemmat sijaishuoltoyksiköt sijaitsivat. Jokaisella asiakkaalla on oma huone, joissa he majoittuvat sijoituksensa ajan. Toiminta on moniammatillista ja yhteistyötahojen kanssa ollaan tekemisissä päivittäin. Asiakaspaikkoja meillä on 24.

Mintunkujalla työskennellään lasten ja nuorten kanssa lastensuojelun sijaishuollossa. Huolehdimme lasten arjesta, koulunkäynnistä ja päivähoidosta sekä perheen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Työtehtäviin kuuluu kaikki se, mitä ihmisen elämään voi kuulua matkan varrella ennen täysi-ikäisyyttä. Työtehtävät voivat koostua ovenkahvan kiristyksestä oikeudessa istumiseen lapsen tai nuoren kanssa.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä on työskentelee sosionomeja, lähihoitajia, yhteisöpedagogeja, sairaanhoitajia sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajia. Henkilöstöä on yhteensä 37 työntekijää.

Karoliina Kokko palveluesihenkilö
Mintunkuja 3A, 80220 Joensuu
013 330 5847
karoliina.kokko@siunsote.fi

Pelastuslaitos:

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen ja ensihoidon palvelut osana Siun sotea, Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta. Siun sote järjestää palveluja 13 kunnan alueella. Alueella asuu noin 160 000 asukasta. Pelastuslaitos turvaa maakunnan asukkaiden arkea inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti.  

Henkilöstön terveiset uudelle työntekijälle:
”Hei, tule meille työkaveriksi! Kesä on hyvä aika katsella, miten tullaan toimeen. Mutta, pieni varoituksen sana – saatat tykästyä <3

– Mari Voutilainen, viestintäpäällikkö

Mikä on teille arvokasta työssä:
”Meille arvokasta on ihmisten kohtaaminen ja auttaminen. Tapaamme vuosittain lähes puolet Pohjois-Karjalan maakunnan asukkaista.

– Mari Voutilainen viestintäpäällikkö

Meidän toiminta:

Meillä on kattava pelastusasemaverkosto ympäri maakuntaa. Hoidamme 46 800 ambulanssitehtävää ja 3 700 paloautotehtävää vuosittain. Lähdemme auttamaan keskimäärin joka 12 minuutti.

Työtehtäviin kuuluvat ensihoidon, pelastus- ja palotarkastustoiminnan työtehtävät.

Ketä meillä työskentelee:

Meillä työskentelee pelastajia, ensihoitajia, palomestareita, asemamestareita ja palotarkastajia. Koko Pohjois-Karjalan alueella henkilöstöä on yhteensä 794 työntekijää, joista 451 on sivutoimista työntekijää.

Yrjö Jantunen palopäällikkö
Noljakantie 4, 80140 Joensuu
013 330 9109

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Siun sote huolehtii julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palveluista noin 163 400 pohjoiskarjalaiselle.

Toimimme Joensuun, Kiteen, Lieksan, Nurmeksen, Outokummun, Kontiolahden, Ilomantsin, Juuan, Liperin, Polvijärven, Rääkkylän, Tohmajärven ja Heinäveden alueella. Toimintamme tarkoitus on tukea, turvata ja tuottaa hyvinvointia, jotta Pohjois-Karjalassa olisi hyvä elää.

Siun sote toimi kuntayhtymänä vuodesta 2017 alkaen. Siun sote muuttui kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi 1.1.2023.

Tietoturvaseloste